2021 rok

Ogłoszenie o naborach wniosków

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 16.04.2021 r. – 29.04.2021 r. (w godz. 8.00-16.00)

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Biuro Stowarzyszenia Perły Mazowsza-Lokalnej Grupy Działania
ul. J. Stępkowskiego 17 lok. 111
05-555 Tarczyn

______________________________________________________________________________

NABÓR NR 1/2021 – ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ LUB REKREACYJNEJ ORAZ MIEJSC INTEGRACJI I AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ.
Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2021 – ogłoszenie
Załącznik nr 1 do ogłoszenia – wskaźniki
Załącznik nr 2 do ogłoszenia – kryteria
Karta zgodności – karta zgodności (wersja edytowalna)
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia – formularze (punkt I)
Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych – klauzula RODO

______________________________________________________________________________

NABÓR NR 2/2021 – BUDOWA DRÓG LOKALNYCH ORAZ UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCEJ JUŻ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ.
Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2021 – ogłoszenie
Załącznik nr 1 do ogłoszenia – wskaźniki
Załącznik nr 2 do ogłoszenia – kryteria
Karta zgodności – karta zgodności (wersja edytowalna)
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia – formularze (punkt I)
Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych – klauzula RODO

______________________________________________________________________________

NABÓR NR 3/2021 – ROZWÓJ NIEKOMERCYJNYCH OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO – REKREACYJNEJ.
Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2021 – ogłoszenie
Załącznik nr 1 do ogłoszenia – wskaźniki
Załącznik nr 2 do ogłoszenia – kryteria
Karta zgodności – karta zgodności (wersja edytowalna)
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia – formularze (punkt I)
Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych – klauzula RODO

______________________________________________________________________________

NABÓR NR 4/2021 – WSPARCIE DLA TWORZENIA NOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA TERENIE LGD.
Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2021 – ogłoszenie
Załącznik nr 1 do ogłoszenia – wskaźniki
Załącznik nr 2 do ogłoszenia – kryteria
Karta zgodności – karta zgodności (wersja edytowalna)
Wniosek o przyznanie pomocy oraz biznesplan wraz z instrukcją wypełnienia – formularze (punkt II)
Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych – klauzula RODO
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – formularz
Lista dokumentów do złożenia – dokumenty

______________________________________________________________________________

NABÓR NR 5/2021 – WSPARCIE DLA ROZWOJU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE LGD.
Ogłoszenie o naborze wniosków 5/2021 – ogłoszenie
Załącznik nr 1 do ogłoszenia – wskaźniki
Załącznik nr 2 do ogłoszenia – kryteria
Karta zgodności – karta zgodności (wersja edytowalna)
Wniosek o przyznanie pomocy oraz biznesplan wraz z instrukcją wypełnienia – formularze (punkt I)
Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych – klauzula RODO
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – formularz
Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – oświadczenie
Lista dokumentów do złożenia – dokumenty

______________________________________________________________________________

W przypadku uzyskania przez wnioskodawcę wsparcia na realizację operacji formularz umowy o udzielenie wsparcia oraz formularz wniosku o płatność również dostępne są na stronie – formularze

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu (22) 715 79 54 oraz pod adresem e-mail: lgd@vp.pl, pon – pt w godz. 8:00 -16.00.

 Utworzono 31.03.2021r.