2023 rok

Ogłoszenie o naborach wniosków

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 12.10.2023 r. – 27.10.2023 r. (w godzinach pracy biura)

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Biuro Stowarzyszenia Perły Mazowsza-Lokalnej Grupy Działania
ul. J. Stępkowskiego 17 lok. 111
05-555 Tarczyn

NABÓR NR 3/2023 – ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ, REKREACYJNEJ I SPORTOWEJ ORAZ MIEJSC INTEGRACJI I AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ.
Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2023 – ogłoszenie
Załącznik nr 1 do ogłoszenia – wskaźniki
Załącznik nr 2 do ogłoszenia – kryteria
Karta zgodności – karta zgodności (wersja edytowalna)
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia – formularze

Utworzono 22.09.2023r.

WYNIKI NABORU:
Lista operacji zgodnych LSR – nabór 3/2023
Lista operacji wybranych – nabór 3/2023
Lista rankingowa – nabór 3/2023

Dokumenty wspólne:

Protokół z posiedzenia rady – protokół


Utworzono 09.11.2023r.
————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————–

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 19.06.2023 r. – 30.06.2023 r. (w godz. 8.00-16.00)

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Biuro Stowarzyszenia Perły Mazowsza-Lokalnej Grupy Działania
ul. J. Stępkowskiego 17 lok. 111
05-555 Tarczyn

NABÓR NR 2/2023 – WSPARCIE DLA TWORZENIA NOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA TERENIE LGD.
Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2023 – ogłoszenie
Załącznik nr 1 do ogłoszenia – wskaźniki
Załącznik nr 2 do ogłoszenia – kryteria
Karta zgodności – karta zgodności (wersja edytowalna)
Wniosek o przyznanie pomocy oraz biznesplan wraz z instrukcją wypełnienia – formularze
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – formularz
Lista dokumentów do złożenia – dokumenty

Utworzono 31.05.2023r.

WYNIKI NABORU:
Lista operacji zgodnych LSR – nabór 2/2023
Lista operacji wybranych – nabór 2/2023
Lista rankingowa – nabór 2/2023

Dokumenty wspólne:

Protokół z posiedzenia rady – protokół
————————————————————————————————————


Utworzono 18.07.2023r.

—————————————————————————————————————-


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 16.01.2023 r. – 30.01.2023 r. (w godz. 8.00-16.00)

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Biuro Stowarzyszenia Perły Mazowsza-Lokalnej Grupy Działania
ul. J. Stępkowskiego 17 lok. 111
05-555 Tarczyn

NABÓR NR 1/2023 – WSPARCIE DLA TWORZENIA NOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA TERENIE LGD.
Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2023 – ogłoszenie
Załącznik nr 1 do ogłoszenia – wskaźniki
Załącznik nr 2 do ogłoszenia – kryteria
Karta zgodności – karta zgodności (wersja edytowalna)
Wniosek o przyznanie pomocy oraz biznesplan wraz z instrukcją wypełnienia – formularze 
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – formularz
Lista dokumentów do złożenia – dokumenty

WYNIKI NABORU:
Lista operacji zgodnych LSR – nabór 1/2023
Lista operacji wybranych – nabór 1/2023
Lista rankingowa – nabór 1/2023

————————————————————————————————————

Dokumenty wspólne:

Protokół z posiedzenia rady – protokół
————————————————————————————————————


Utworzono 27.12.2022r.

——————————————————————————————————————–


W przypadku uzyskania przez wnioskodawcę wsparcia na realizację operacji formularz umowy o udzielenie wsparcia oraz formularz wniosku o płatność również dostępne są na stronie – formularze

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu (22) 715 79 54 oraz pod adresem e-mail: lgd@vp.pl, w godzinach pracy biura.