2019 rok

Informacja dot. wyników naborów wniosków nr 4/2019 oraz 5/2019:

Nabór nr 4/2019 – Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD.
Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia – Lista operacji wybranych – nabór nr 4/2019
Lista rankingowa – Lista rankingowa – nabór nr 4/2019
Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju – Lista operacji zgodnych z LSR – nabór 4/2019
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2019
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA – wskaźniki planowane do osiągnięcia
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA – kryteria wyboru i oceny operacji
KARTA ZGODNOŚCI – karta zgodności (wersja edytowalna)
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ BIZNESPLAN WRAZ Z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIENIA- formularze

Nabór nr 5/2019 – Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie LGD.
Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia – Lista operacji wybranych – nabór nr 5/2019
Lista rankingowa – Lista rankingowa – nabór nr 5/2019
Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju – Lista operacji zgodnych z LSR – nabór nr 5/2019
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 5/2019 – ogłoszenie
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA – wskaźniki planowane do osiągnięcia
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA – kryteria wyboru i oceny operacji
KARTA ZGODNOŚCI – karta zgodności (wersja edytowalna)
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ BIZNESPLAN WRAZ Z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIENIA- formularze

——————————————————————————————————————–

Dokumenty wspólne:

Protokół z posiedzenia członków Rady Stowarzyszenia “Perły Mazowsza” – Lokalna Grupa Działania z dn. 06 grudnia 2019 r. – Protokół
KLAUZULE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – klauzula RODO
Formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia- formularze

——————————————————————————————————————–

Informacje nt. wyników naborów nr 1/2019, 2/2019 oraz 3/2019:

Nabór nr 1/2019 – Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD.
Lista operacji wybranych – Lista operacji wybranych – nabór nr. 1-2019
Lista rankingowa – Lista rankingowa – nabór nr. 1 -2019
Lista operacji zgodnych z LSR – Lista operacji zgodnych z LSR – nabór nr. 1-2019
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1/2019 – ogłoszenie
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA – wskaźniki planowane do osiągnięcia
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA – kryteria wyboru i oceny operacji
KARTA ZGODNOŚCI – karta zgodności (wersja edytowalna)

Nabór nr 2/2019 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej lub rekreacyjnej oraz miejsc integracji i aktywizacji społecznej.
Lista operacji wybranych – Lista operacji wybranych – nabór nr. 2-2019
Lista operacji niewybranych – Lista operacji niewybranych – nabór nr. 2-2019
Lista rankingowa – Lista rankingowa – nabór nr. 2-2019
Lista operacji zgodnych z LSR – Lista operacji zgodnych z LSR – nabór nr. 2-2019
Lista operacji niezgodnych z LSR – Lista operacji niezgodnych z LSR – nabór nr. 2-2019
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 2/2019 – ogłoszenie
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA – wskaźniki planowane do osiągnięcia
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA – kryteria wyboru i oceny operacji
KARTA ZGODNOŚCI – Karta zgodności (wersja edytowalna

Nabór nr 3/2019 – Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej.
Lista operacji wybranych – Lista operacji wybranych – nabór nr. 3-2019
Lista rankingowa – Lista rankingowa – nabór nr. 3-2019
Lista operacji zgodnych z LSR – Lista operacji zgodnych z LSR – nabór nr. 3-2019
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 3/2019 – ogłoszenie
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA – wskaźniki planowane do osiągnięcia
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA – kryteria wyboru i oceny operacji
KARTA ZGODNOŚCI – karta zgodności (wersja edytowalna

——————————————————————————————————————–

Dokumenty wspólne:

Protokół z posiedzenia członków Rady Stowarzyszenia “Perły Mazowsza” – Lokalna Grupa Działania z dn. 27 września 2019 r. – Protokół
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WRAZ Z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIENIA- formularze
Formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia- formularze

——————————————————————————————————————–

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza:
Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza