Głosowanie w VI edycji Konkursu Perły Mazowsza – czas start !

To już kolejny raz, kiedy chcielibyśmy wyłonić i uhonorować najlepszych przedsiębiorców, najpopularniejsze wydarzenia kulturalne, najciekawsze oferty turystyczne oraz najpopularniejszych sportowców/trenerów. Tym razem rywalizować ze sobą będą kandydaci aż z 3 powiatów – piaseczyńskiego, grodziskiego oraz pruszkowskiego!

📅

Głosowanie trwa od 19.01.2022 do 14.03.2022 r.Swoje głosy można oddawać na dwa sposoby:

✅

poprzez formularz ankietowy dostępny przy opisie danego kandydata na stronie www.perlymazowsza.pl

✅

za pośrednictwem oficjalnego profilu konkursu na facebooku za pomocą kliknięcia przycisku „Lubię to” przy wybranym kandydacie https://www.facebook.com/KonkursPerlyMazowsza/

Wszystkim Uczestnikom konkursu życzymy powodzenia! Trzymamy kciuki!

Ogłoszenie o bieżącej działalności

Stowarzyszenie Perły Mazowsza funkcjonujące jako Lokalna Grupa Działania jest podmiotem, który realnie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Dbamy o zwiększanie atrakcyjności naszego obszaru poprzez wsparcie inicjatyw społecznych i lokalnej przedsiębiorczości. Naszym zadaniem jest również wspieranie samorządu terytorialnego poprzez przydzielanie środków finansowych między innymi na budowę dróg, infrastrukturę rekreacyjno-sportową czy wydarzenia społeczno-kulturalne. Nie zapominamy również o ochronie naszych perełek architektonicznych i lokalnych zabytków.

Dzięki podpisanemu kolejnemu już aneksowi nasz budżet na poddziałanie 19.2 powiększył się o kolejne środki w wysokości 1 668 000 zł. Przeprowadziliśmy nabory w terminie 22.11-06.12. br. w ramach których chcielibyśmy dofinansować operacje na łączną kwotę 2 353 932 zł. Prawie 50% tej sumy zostało przeznaczone dla osób chcących podjąć nową działalność gospodarczą. Tak jak podczas wcześniejszych naborów, tak i tym razem szkolenia dla wnioskodawców odbyły się w trybie online. Dotyczyły one składania wniosków i poprawnego wypełnienia dokumentacji naborowej. Omówiliśmy obowiązujące kryteria wyboru i oceny operacji oraz przedstawiliśmy obecnym obowiązujące przepisy prawne.

Wzięliśmy udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Zgłosiliśmy nasze uwagi dotyczące możliwości realizowania instrumentu RLKS w formule bezpośredniej w naszym województwie, co dałoby możliwość zwiększenia dostępnych dla Wnioskodawców środków finansowych i przyczyniłoby się do  zrealizowania większej ilości projektów.

Oczekujemy na możliwość wnioskowania o wsparcie przygotowawcze w ramach PROW 2021-2027 na stworzenie nowej LSR, którą mamy nadzieję będziemy mogli realizować w kolejnej perspektywie. Chcemy w dalszym ciągu móc przyczyniać się do rozwoju obszaru na którym działamy, dlatego też doszło do podpisania porozumienia partnerskiego pomiędzy gminami chcącymi kontynuować partnerstwo w ramach działań Leader’a.

Działając w Partnerstwie z Bialskopodlaską Lokalną Grupą Działania, Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej oraz DEUTSCHLAND LEADER-Regionalmanagement Dübener Heide/LAG Dübener Heide Sachsen zrealizowaliśmy pierwszy etap związany z międzynarodowym projektem współpracy „Wspólnie-Aktywnie-Lokalnie-Kulinarnie – Walk”., którego celem jest wzrost ruchu turystycznego związanego z promowaniem producentów rolnych i rozwojem lokalnej przedsiębiorczości, a także zwiększeniem popularności obiektów rekreacyjnych umiejscowionych na obszarze objętym LSR. Chcemy osiągnąć cel poprzez budowę internetowego serwisu mapowego oraz wydanie informatora.