Szkolenia w biurze LGD dotyczące naborów wniosków

Spotkania szkoleniowo informacyjne w siedzibie biura LGD
Pracownicy biura LGD przedstawią:
– informacje o możliwościach dofinansowania i zasadach opracowywania biznes planu i wniosku o dofinansowanie;
– procedury organizacji naborów wniosków oraz kryteria ich oceny.

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania
ul. Juliana Stępkowskiego 17 (lokal nr 111)
05-555 Tarczyn

tel. 22 727-81-16
e-mail: lgd@vp.pl

Dyżur specjalisty ds. naborów LGD
poniedziałek 12.06.2017 11:00 -13:00
wtorek 13.06.2017 11:00 -13:00
środa 14.06.2017 11:00 -13:00
ZAPRASZAMY

NABORY WNIOSKÓW

NABORY WNIOSKÓW LGD PERŁY MAZOWSZA

o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

dla Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza

26 czerwca – 13 lipca 2017 r. 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW:

– Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD – 300 000 PLN

– Budowa, modernizacja i remont placów zabaw – 180000 PLN

– Tworzenie miejsc integracji i aktywizacji społecznej – 180000 PLN.

– Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej 1140000 PLN

– Budowa lub modernizacja obiektów sportowo rekreacyjnych 300000 PLN

– Wsparcie dla tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD – 140000 PLN

– Promocja lokalnych produktów turystycznych – 60000 PLN

– Wspieranie budowy nowych i modernizacja istniejących obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz szlaków turystycznych, edukacyjnych i ścieżek rowerowych – 400000 PLN

– Rozwój rynków zbytu poprzez korzystanie ze szkoleń z zakresu przedsiębiorczości – 60000 PLN

– Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD zajmujących się produkcją produktu lokalnego – 140000 PLN

– Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie LGD zajmujących się produkcją produktu lokalnego – 140000 PLN