Dyżury specjalisty ds. naborów

Spotkania informacyjne w siedzibie biura LGD

Pracownicy biura LGD przedstawią:

  • plany LGD na lata 2016 – 2023;
  • informacje o możliwościach dofinansowania i zasadach opracowywania biznesplanu i wniosku o przyznanie pomocy;
  • procedury organizacji naborów wniosków oraz kryteria ich oceny;
  • warunki jakie należy spełnić aby poprawnie wypełnić wniosek o przyznanie pomocy;
  • etapy przeprowadzenia naboru i jego oceny;
  • harmonogram planowanych naborów wniosków.

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania.

Juliana Stępkowskiego 17 (lokal nr 111)

05-555 Tarczyn

tel. 22 727-81-16

e-mail: lgd@vp.pl

Dyżur specjalisty ds. naborów LGD

wtorek               05.03.2019r.      9:00 – 13:00

środa                 06.03.2019r.      9:00 – 13:00

czwartek          07.03.2019r.       9:00 – 13:00 

 

ZAPRASZAMY!

Warsztat refleksyjny

 

WARSZTATY REFLEKSYJNE LGD „Perły Mazowsza”

20.02.2019r. godz.9.00 (środa)

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014-2020 i działań LGD „Perły Mazowsza”. Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.).

 

Podczas warsztatu, który zaplanowaliśmy na dzień 20 luty 2019 r. (środa), w Urzędzie Miejskim w Tarczynie – Sala Gminnego Ośrodka Kultury nr 106, ul. Juliana Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn, podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

1.Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

  1. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

3.W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

4.W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

5.Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

6.Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

7.Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno- promocyjnych, doradczych)?

8.Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

 

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady i Stowarzyszenia ale również będziemy wdzięczni za uczestnictwo naszych wnioskodawców. Zapraszamy przedstawicieli UMWM oraz sąsiednich LGD. Przewidywany czas: 5 godz. (Zakończenie warsztatu około godziny 14:00).

 

W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2019 roku.

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 15 lutego 2019 r. mailowo (na adres e-mail: lgd@vp.pl lub mateuszlgdperlymazowsza@gmail.com) lub telefonicznie pod numerami telefonów: 22 727-81-16 oraz 505-169-055.

 

Im bardziej reprezentatywne będzie nasze grono, tym owocniejsze będą wnioski z warsztatów.

Serdecznie Zapraszamy!!!