Dokumenty dodatkowe

Ankieta doradztwa – ankieta

Opublikowano 2024-04-29

——————————————————————————————————————–

Statut Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania – statut

Opublikowano 2024-04-29

——————————————————————————————————————–

Procedura ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji – procedury

Opublikowano 2024-04-29

——————————————————————————————————————–

Plany szkoleń dla członków i pracowników biura Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania – plan

Opublikowano 2024-04-29

——————————————————————————————————————–

Deklaracja członkowska (osoba fizyczna) – deklaracja


Deklaracja członkowska (osoba prawna) – deklaracja

Klauzula informacyjna RODO dla kandydata – klauzula