Władze

Zarząd:
1. Dębski Jan– Prezes Zarządu (sektor społeczny)
2. Sobiepanek Ewa – Wiceprezes (sektor publiczny)
3. Pająkiewicz Joanna – Wiceprezes (sektor społeczny)
4. Borowiecka Julia – Wiceprezes (sektor społeczny)
5. Pobuta Paweł – Wiceprezes (sektor publiczny)
6. Stępniewski Arkadiusz – Skarbnik (sektor społeczny)
7. Sas Robert – Członek Zarządu (sektor gospodarczy)
8. Baj Mateusz – Członek Zarządu (sektor publiczny)

——————————————————————————————————————–

Rada:
1. Galicz Barbara – Przewodnicząca Rady (sektor społeczny)
2. Samborska Barbara – Zastępca Przewodniczącej Rady (sektor społeczny)
3. Zieliński Dariusz– Zastępca Przewodniczącej Rady (sektor społeczny)
4. Dąbek Jan – Zastępca Przewodniczącej Rady (sektor społeczny)
5. Krupa Szymon – Sekretarz Rady (sektor publiczny)
6. Grzeszczak Małgorzata (sektor gospodarczy)
7. Grochowska Sylwia (sektor gospodarczy)
8. Kotańska Wirginia (sektor publiczny)
9. Nowaczyński Olaf (sektor społeczny)
10. Olczak Grzegorz (sektor społeczny)
11. Żelazowski Jacek (sektor gospodarczy)
12. Jasiński Jacek (sektor społeczny)
13. Święcicka Agnieszka (sektor społeczny)
14. Bąk Zenon (sektor gospodarczy)
15. Witek Piotr (sektor gospodarczy)

——————————————————————————————————————–

Komisja Rewizyjna:
1. Grażyna Wiśniewska-Sas– Przewodniczący Komisji (sektor gospodarczy)
2. Katarzyna Kurcińska – Zastępca Przewodniczącego (sektor społeczny)
3. Dariusz Galicz– Zastępca Przewodniczącego (sektor społeczny)
4. Bogusław Janiak (sektor społeczny)
5. Marcin Kiliański (sektor publiczny)
6. Renata Książek (sektor publiczny)