Promocja LGD

Kongres Lokalnej Przedsiębiorczości

W dniach 15-16 listopada 2010r. Stowarzyszenie Perły Mazowsza – LGD  zorganizowało Kongres Lokalnej Przedsiębiorczości na terenie gmin Tarczyn oraz Góra Kalwaria. Kongres dotyczył przeprowadzenia cyklu szkoleń i warsztatów przeznaczonych dla mikro, małych i średnich  przedsiębiorstw prowadzących działania biznesowe na terenie Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza (z terenu gmin: Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria) oraz z gminy Konstancin-Jeziorna, która podjęła działania mające na celu przystąpienie do Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza w 2011r.  W szkoleniach brali udział ponadto przedstawiciele: samorządu lokalnego, placówek edukacyjnych i LGD Perły Mazowsza.

W czasie Kongresu Lokalnej Przedsiębiorczości, podczas wystąpień wykwalifikowanych specjalistów z różnych firm szkoleniowych,  poruszone zostały takie tematy jak: rozwój przedsiębiorczości na przykładzie gminy Tarczyn, sztuka negocjacji w biznesie, prezentacja działalności LGD Perły Mazowsza (m.in. przedstawiono program Leader, dotacje unijne dla przedsiębiorców – jak je pozyskać), coaching menedżerski,  wdrażanie w nowoczesnych firmach kultury ciągłego rozwoju, rozwój lokalny w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne, telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach, kreowanie wizerunku firmy –  PR w MMŚP, e-marketing –  reklama w Internecie (social media), nowoczesne zarządzanie MMŚP -społecznie odpowiedzialny biznes, sponsoring jako promocja firmy, marketing i promocja przedsiębiorstwa, ekologiczne przedsiębiorstwo.

Udział w Kongresie był bezpłatny. Podczas Kongresu przybyli goście mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych, czy też z materiałów promocyjnych występujących firm.

Celami Kongresu były: Aktywizacja przedsiębiorców;  Rozwój współpracy pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami; Popularyzacja szkoleń wśród MMŚP; Rozszerzenie wiedzy praktycznej w zarządzaniu MMŚP; Wzmocnienie skuteczności działań biznesowych.

 

Małgorzata Dębowska

wybr2

wybr5

Promocja Pereł Mazowsza podczas Dni Tarczyna

Pod koniec czerwca 2010 r. w czasie Dni Tarczyna Stowarzyszenie Perły Mazowsza promowało swoje działania oraz unijny program Leader. Rozdanych zostało setki ulotek, długopisy z logo Pereł Mazowsza oraz publikacje promujące programy związane z unijnymi dofinansowaniami. Kierownik Biura LGD Marcin Kiliański wręczył ponadto wyróżnienia dla uczestników konkursu na logo LGD.

Główną nagrodę z rąk Przewodniczącej Rady LGD Barbary Galicz odebrała na głównej scenie uczennica Szkoły Podstawowej w Tarczynie im. J. Stępkowskiego Angelika Jakubowska kl. VI (12 lat). Jej praca stała się oficjalnym logo Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania. LGD Perły Mazowsza pragnie gorąco podziękować wszystkim, którzy gościli pod naszym namiotem oraz organizatorom uroczystości.

Małgorzata Dębowska

Spotkania informacyjne

W Gminnym Ośrodku Kultury w Tarczynie (12 listopada 2009r.) i w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Prażmowie (19 listopada 2009r.) Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Tarczyn i Prażmów – Lokalna Grupa Działania zorganizowało szkolenia beneficjentów zamierzających złożyć wnioski i realizować projekty w ramach: PROW i Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz Wdrażanie lokal¬nych strategii rozwoju” tzw. małe projekty

Spotkania dotyczyły również promocji Lokalnej Grupy Działania wśród społeczności lokalnej oraz rozpowszechniania informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków. Organizacja szkoleń ściśle wiąże się z odbywającymi się właśnie naborami wniosków w ramach powyższych działań.

W obu spotkaniach wzięli udział przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolnicy. Uczestnicy zainteresowani byli przede wszystkim możliwościami otrzymania środków na uruchomienie działalności gospodarczej szczególnie pozarolniczej.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał informacje odnośnie zasad i terminów składania wniosków. Informacje dotyczyły również strony internetowej LGD, na której można znaleźć wszystkie formularze i instrukcje odnośnie działań, w ramach których jeszcze w tym roku odbędą się nabory. Uczestnicy szkoleń zapoznali się ponadto z typami operacji i kryteriami wyboru wniosków.

W najbliższym czasie Biuro LGD zamierza zorganizować kolejne spotkania podnoszące świadomość społeczną odnośnie naborów i działalności LGD.

Celem działania LGD poprzez realizacje projektów jest różnicowanie działalności nierolniczej, wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów LGD, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia. Refundacja kosztów może być przyznana na projekty uzasadnione ekonomicznie, spełniające wymagania prawne, realizowane w miejscowościach należących do LGD. O realizacje projektów mogą się starać osoby fizyczne, rolnicy ich małżonkowie lub domownicy, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mikroprzedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje oraz parafie.

Oba spotkania poprowadził Kierownik Biura LGD Marcin Kiliański.

Małgorzata Dębowska