2018 rok

Informację na temat naborów wniosków nr 1/2018 oraz 2/2018:

Nabór 1/2018 – Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD.
Lista operacji wybranych nabór nr. 1-2018
Lista operacji niewybranych nabór nr. 1-2018
Lista operacji zgodnych z LSR 1-2018
Lista rankingowa naboru 1-2018
Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2018 Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze NR 1-2018
załącznik nr 2 Kryteria 3.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE LGD PERŁY MAZOWSZA, PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ LUB OPARTYCH NA LOKALNYCH PRODUKTACH

Karta zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (wypełnia wnioskodawca)3-1
Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych(wypełnia wnioskodawca)- (KLAUZULA INFORMACYJNA – przt. dan.)

Nabór 2/2018 – Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie LGD.
Lista operacji wybranych nabór 2-2018
Lista rankingowa nabór 2-2018
Lista operacji zgodnych z LSR – 2-2018
Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2018 Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie LGD.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze NR 2-2018
załącznik nr 2 Kryteria 3.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE LGD PERŁY MAZOWSZA, PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ LUB OPARTYCH NA LOKALNYCH PRODUKTACH.
Karta zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (wypełnia wnioskodawca)3-1
Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wypełnia wnioskodawca)- (KLAUZULA INFORMACYJNA – przt. dan.)

——————————————————————————————————————–

Dokumenty wspólne:
Protokół z zebrania Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania z dn. 30 października 2018 roku – Protokół z posiedzenia Rady LGD z dn.30.10.2018 r.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z zebrania Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania z dn. 30 października 2018 roku – Protokół komisji skrutacyjnej
Formularze wniosków: (tutaj)
Lokalna Strategia Rozwoju Kierowana przez Lokalną Społeczność dla LGD Perły Mazowsza (LSR Perly Mazowsza)
Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania (Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR)
Regulamin Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania (Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Perły Mazowsza)
Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00029-6933-UM0710026/16 –UMOWA ramowa
ANEKS NR 1 do umowy nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17. 05. 2016 r. aneks nr1 do umowy ramowej
ANEKS NR 2 do umowy ramowej nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17. 05. 2016 r. aneks nr2 do umowy ramowej
ANEKS NR 3 do umowy nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17. 05. 2016 r aneksnr3-1 aneksnr3-2
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 r. Plan komunikacji
Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza. Harmonogram naborów wniosków
Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju (Karta zgodności operacji z LSR)
Karta oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (Karta zgodności operacji z PROW)

——————————————————————————————————————–

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania z dn. 7 maja 2019 roku – Protokół z posiedzenia Rady z dn. 7 maja 2019r.

Protokół z zebrania Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania z dn. 25 lutego 2019 roku – Protokół z posiedzenia Rady LGD z dn. 25 lutego 2019 r.

Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza. Harmonogram naborów wniosków