Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR