Plan komunikacji

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2020 rok Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania – harmonogram