Dokumenty LEADER 2014-2020

LEADER-logo ue_prow_2014_2020

2020r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2020 r. harmonogram

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza – Harmonogram

Kryteria oceny wyboru operacji LGD Perły Mazowsza:

Kryteria 1.1 Integracja oraz rozwój życia społeczno-kulturalnego mieszkańców obszaru LGD

Kryteria 1.2 Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej służącej poprawie jakości życia mieszkańców terenów LGD.

Kryteria 1.3 Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną.

Kryteria 2.1 Poprawa jakości turystycznej infrastruktury przestrzennej.

Kryteria 2.2 Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego i odnowa miejsc pamięci oraz kultywowanie i wzmocnienie tradycji społeczności lokalnej.

Kryteria 3.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Perły Mazowsza, przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań lub opartych na lokalnych produktach.

Karty zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru:

Karta zgodności 1.1 Integracja oraz rozwój życia społeczno-kulturalnego mieszkańców obszaru LGD

Karta zgodności 1.2 Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej służącej poprawie jakości życia mieszkańców terenów LGD.

Karta zgodności 1.3 Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną.

Karta zgodności 2.1 Poprawa jakości turystycznej infrastruktury przestrzennej.

Karta zgodności 2.2 Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego i odnowa miejsc pamięci oraz kultywowanie i wzmocnienie tradycji społeczności lokalnej.

Karta zgodności 3.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Perły Mazowsza, przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań lub opartych na lokalnych produktach.

Regulamin Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania:

Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Perły Mazowsza

Załącznik nr 1 Deklaracja bezstronności-poufnosci

Załącznik nr 2 Rejestr Interesów Członków Rady

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez społeczność obszaru Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza:

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Załącznik nr 1 WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Załącznik nr 2 Karta zgodności operacji z LSR

Załącznik nr 3 Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa w ramach operacji

Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura wnioskodawcy:

Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura wnioskodawcy

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez społeczność obszaru Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza:

LSR Perły Mazowsza

2019r.

Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura wnioskodawcy:

Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura wnioskodawcy

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza:

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza

Regulamin Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania:

Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Perły Mazowsza

Załącznik nr 1 Deklaracja bezstronności-poufnosci

Załącznik nr 2 REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez społeczność obszaru Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza:

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Załącznik nr 1 WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Załącznik nr 2 Karta zgodności operacji z LSR

Załącznik nr 3 Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa w ramach operacji

Kryteria oceny wyboru operacji LGD Perły Mazowsza:

Kryteria 1.1 Integracja oraz rozwój życia społeczno-kulturalnego mieszkańców obszaru LGD

Kryteria 1.2 Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej służącej poprawie jakości życia mieszkańców terenów LGD.

Kryteria 1.3 Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną.

Kryteria 2.1 Poprawa jakości turystycznej infrastruktury przestrzennej.

Kryteria 2.2 Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego i odnowa miejsc pamięci.

Kryteria 3.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Perły Mazowsza, przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań lub opartych na lokalnych produktach.

Karty zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru:

Karta zgodności 1.1 Integracja oraz rozwój życia społeczno-kulturalnego mieszkańców obszaru LGD

Karta zgodności 1.2 Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej służącej poprawie jakości życia mieszkańców terenów LGD.

Karta zgodności 1-3 Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną.

Karta zgodności 2-1 Poprawa jakości turystycznej infrastruktury przestrzennej.

Karta zgodności 2-2 Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego i odnowa miejsc pamięci.

Karta zgodności 3-1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Perły Mazowsza, przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań lub opartych na lokalnych produktach.

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez społeczność obszaru Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza:

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁY MAZOWSZA

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania z dn. 7 maja 2019 roku – Protokół z posiedzenia Rady z dn. 7 maja 2019r.

Protokół z zebrania Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania z dn. 25 lutego 2019 roku – Protokół z posiedzenia Rady LGD z dn. 25 lutego 2019 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 r – Harmonogram realizacji planu komunikacji

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00029-6933-UM0710026/16UMOWA ramowa
ANEKS NR 1 do umowy nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17. 05. 2016 r. Aneks nr.1

ANEKS NR 2 do umowy nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17. 05. 2016 r. Aneks nr.2

ANEKS NR 3 do umowy nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17. 05. 2016 r Aneks nr.3-1 Aneks nr.3-2

ANEKS NR 4 do umowy nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17. 05. 2016 r  Aneks nr.4

ANEKS NR 5 do umowy nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17. 05. 2016 r Aneks nr.5

Regulamin biura – Regulamin biura

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych – 2018 rok

2018r.

Protokół z zebrania Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania z dn. 30 października 2018 roku – Protokół z posiedzenia Rady LGD z dn.30.10.2018 r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z zebrania Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania z dn. 30 października 2018 roku – Protokół komisji skrutacyjnej

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018 r.  Plan komunikacji

 Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza. Harmonogram naborów wniosków

Plan szkoleń Plan szkoleń LGD Perły Mazowsza

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perły Mazowsza  LSR Perly Mazowsza

Załącznik nr 1 – Budżet LSR Budżet LSR

Załącznik nr 2 – Monitoring i ewaluacja Monitoring i ewaluacja

Załącznik nr 3 – Plan Działania LGD Plan działania LGD

Załącznik nr 4 – Plan komunikacji Plan komunikacyjny LGD

Kryteria oceny wyboru operacji LGD Perły Mazowsza:

Kryteria 1.1 Integracja oraz rozwój życia społeczno-kulturalnego mieszkańców obszaru LGD

Kryteria 1.2 Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej służącej poprawie jakości życia mieszkańców terenów LGD

Kryteria 1.3 Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną

Kryteria 1.4 Podniesienie jakości infrastruktury kulturalno-sportowej obszaru LGD.

Kryteria 2.1 Promocja walorów przyrodniczo-kulturowych oraz oferty turystycznej i wypoczynkowej obszaru działalności LGD

Kryteria 2.2 Kształtowanie i wzbogacanie oferty turystycznej i wypoczynkowej obszaru działalności LGD

Kryteria 2.3 Poprawa jakości turystycznej infrastruktury przestrzennej

Kryteria 2.4 Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego i odnowa miejsc pamięci.

Kryteria 3.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE LGD PERŁY MAZOWSZA, PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ LUB OPARTYCH NA LOKALNYCH PRODUKTACH.

Kryteria 3.2 WZMOCNIENIE GOSPODARKI LOKALNEJ OPARTEJ NA PRODUKCIE LOKALNYM PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ oraz 3.3 Promocja Lokalnej Przedsiębiorczości

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych – 2017 rok

2017 r.

Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza. Harmonogram naborów wniosków LGD Perly Mazowsza

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 r. PlanKomunikacji LGD Perły Mazowsza17

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016 r. HarmonogramPlanuKomunikacjiLGD PerlyMazowsza16

Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura wnioskodawcy Plan szkoleń 

Regulamin Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania – Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Perły Mazowsza

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność obszaru LGD Perły Mazowsza –  Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Procedury wyboru i oceny operacji własnych LGD Perły Mazowsza –

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych – 2016 rok

2016 r.
UCHWAŁA nr 1/2016 RADY STOWARZYSZENIA PERŁY MAZOWSZA – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
Z DNIA 09 CZERWCA 2016r.O WYBORZE operacji, które mają być realizowane w ramach DZIAŁANIA 19.2 Programu rozwoju obszarów wiejskich 2014-20  uchwala_Kryteria1-1Rady
LOKALNE KRYTERIA NABORÓW W LGD PERŁY MAZOWSZA
Kryteria1-1 Integracja oraz rozwój życia społeczno-kulturalnego mieszkańców obszaru LGD
Kryteria1-2 Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej służącej poprawie jakości życia mieszkańców terenów LGD.
Kryteria1-3  Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną.
Kryteria1-4 Podniesienie jakości infrastruktury kulturalno-sportowej obszaru LGD.
Kryteria2-1 Promocja walorów przyrodniczo-kulturowych oraz oferty turystycznej i  wypoczynkowej obszaru działalności LGD
Kryteria2-2  Kształtowanie i wzbogacanie oferty turystycznej i  wypoczynkowej obszaru działalności LGD
Kryteria2-3 Poprawa jakości turystycznej infrastruktury przestrzennej.
Kryteria2-4 Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego  i odnowa miejsc pamięci.
Kryteria3.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Perły Mazowsza,  przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań.
Kryteria3.2  Dywersyfikacja źródeł dochodu mieszkańców obszarów wiejskich LGD
Kryteria3.3  Wzmocnienie gospodarki lokalnej opartej na produkcie lokalnym przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań
Kryteria3.4  Promocja lokalnej przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016 r. PlanKomunikacji LGD Perły Mazowsza
 Regulamin Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania – RegulaminRady-Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2016
Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność obszaru LGD Perły Mazowsza – Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR-28VI16
Harmonogram naborów wniosków LGD Perly Mazowsza Załącznik nr 2 do Umowy ramowej
17 05 2016
Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00029-6933-UM0710026/16 –UMOWA ramowa
09 06 2016
UCHWAŁA nr 3 /2016 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW uchwala3
Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – Procedury wyboru i oceny 
Karta weryfikacyjna operacji – karta oceny wstępnej – Karta weryfikacyjna operacji

Karta oceny zgodności operacji z PROW 2014-2020 Karta oceny 
UCHWAŁA nr 4 /2016 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Procedury wyboru i oceny operacji własnych LGD ProceduryOperWlasne
Procedury wyboru i oceny operacji własnych LGD OperacjeWlasne
 
 

07 12 2015
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁY MAZOWSZA LSR Perly Mazowsza (pobierz)
Statut Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania – Załącznik do uchwały nr 6-2015 Walnego Zebrania CzłonkówLGD

2015 r.
1. Lokalna Strategia Rozwoju.doc (aktualizacja)
2. Statut LGD.doc (aktualizacja)
3. Regulamin Rady Stowarzyszenia.doc (aktualizacja)
2014r.
1. Uchwała nr 1/2014 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 14 stycznia 2014 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.doc

Karta oceny działania Odnowa i rozwój wsi – zobacz
 
2. Uchwała nr 2/2014 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 14 stycznia 2014 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.doc
 
Karta oceny działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – zobacz
 
 3. Uchwała nr 3/2014 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 14 stycznia 2014 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty”.doc

Karta oceny działania Małe Projekty – zobacz
 
2013r.
1. Uchwała nr 1/2013 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 15 maja 2013 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.doc


Karta oceny działania Odnowa i rozwój wsi – zobacz

2. Uchwała nr 2/2013 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 15 maja 2013 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.doc

Karta oceny działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – zobacz
 
3. Uchwała nr 3/2013 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 15 maja 2013 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.doc
Karta oceny działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – zobacz
4. Uchwała nr 4/2013 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 15 maja 2013 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty”.doc
Karta oceny działania Małe Projekty – zobacz
 2012r.
 
1. Uchwała nr 2/2012 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 16 maja 2012 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.doc

Karta oceny działania Odnowa i rozwój wsi – zobacz

2. Uchwała nr 3/2012 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 16 maja 2012 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.doc
Karta oceny działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – zobacz
3. Uchwała nr 4/2012 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 16 maja 2012 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty”.doc
Karta oceny działania Małe Projekty – zobacz
 
4. Uchwała nr 5/2012 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 16 maja 2012 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.doc

Karta oceny działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – zobacz
 
2011r.
 
1. Uchwała nr 4/2011 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 1 czerwca 2011 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty”.doc

Karta oceny działania Małe Projekty – zobacz

2. Uchwała nr 3/2011 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 1 czerwca 2011 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.doc
Karta oceny działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – zobacz
3. Uchwała nr 2/2011 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 1 czerwca 2011 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.doc

Karta oceny działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – zobacz


4. Uchwała nr 1/2011 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 1 czerwca 2011 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.doc
Karta oceny działania Odnowa i rozwój wsi – zobacz
2010r.

1. Uchwała nr 5/2010 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 11 maja 2010 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty”.doc
Karta oceny działania Małe Projekty – zobacz
2. Uchwała nr 4/2010 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 11 maja 2010 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.doc
Karta oceny działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – zobacz
3. Uchwała nr 3/2010 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 11 maja 2010 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.doc
Karta oceny działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – zobacz

4. Uchwała nr 2/2010 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 11 maja 2010 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.doc
Karta oceny działania Odnowa i rozwój wsi – zobacz
 
2009r.
 
1. Uchwała nr 2/2009 Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Tarczyn, Prażmów – Lokalna Grupa Działania z dnia 23 października 2009 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty”.doc
2. UCHWAŁA nr 3/2009 RADY STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN TARCZYN, PRAŻMÓW – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2009 R. O WYBORZE OPERACJI, KTÓRE MAJĄ BYĆ REALIZOWANE W RAMACH DZIAŁANIA 311 „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”.doc
3. UCHWAŁA nr 4/2009 RADY STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN TARCZYN, PRAŻMÓW – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2009 R. O WYBORZE OPERACJI, KTÓRE MAJĄ BYĆ REALIZOWANE W RAMACH DZIAŁANIA 312 „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW.doc

4.
Uchwała nr 5/2009 Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Tarczyn, Prażmów – Lokalna Grupa Działania z dnia 23 października 2009r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3/2008 Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Tarczyn, Prażmów – Lokalna Grupa Działania z dnia 28 listopada 2008r.doc
5.Uchwała nr 3/2008 Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Tarczyn, Prażmów – Lokalna Grupa Działania z dnia 28 listopada 2008r w sprawie przyjęcia Procedur oraz kryteriów wyboru przez Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Tarczyn, Prażmów – Lokalna Grupa Działania projektów, które mają zostać objęte dofinansowaniem w ramach realizacji LSR- tekst jednolity.doc