Umowa ramowa

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17 maja 2016 roku – umowa

Aneksy:
Aneks nr 1 do umowy nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17 maja 2016 roku – aneks
Aneks nr 2 do umowy nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17 maja 2016 roku – aneks
Aneks nr 3 do umowy nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17 maja 2016 roku – aneks str.1 ; aneks str.2
Aneks nr 4 do umowy nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17 maja 2016 roku – aneks
Aneks nr 5 do umowy nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17 maja 2016 roku – aneks
Aneks nr 6 do umowy nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17 maja 2016 roku – aneks
Aneks nr 7 do umowy nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17 maja 2016 roku – aneks
Aneks nr 8 do umowy nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17 maja 2016 roku – aneks
Aneks nr 9 do umowy nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17 maja 2016 roku – aneks
Aneks nr 10 do umowy nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17 maja 2016 roku – aneks
Aneks nr 11 do umowy nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17 maja 2016 roku – aneks
Aneks nr 12 do umowy nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17 maja 2016 roku – aneks
Aneks nr 13 do umowy nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17 maja 2016 roku – aneks
Aneks nr 14 do umowy nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17 maja 2016 roku – aneks