Wnioski o dotację

logo_pasek


Wzory dokumentów aplikacyjnych w ramach ubiegania się o przyznanie pomocy – formularze


Podmioty, które zainteresowane są złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w pierwszej kolejności powinny uzyskać wpis do ewidencji producentów oraz otrzymać numer identyfikacyjny. Szczegóły dostępne tutaj