Dyżury specjalisty ds. naborów

Spotkania informacyjne w siedzibie biura LGD

Pracownicy biura LGD przedstawią:

 • plany LGD na lata 2016 – 2023;
 • informacje o możliwościach dofinansowania i zasadach opracowywania biznesplanu i wniosku o przyznanie pomocy;
 • procedury organizacji naborów wniosków oraz kryteria ich oceny;
 • warunki jakie należy spełnić aby poprawnie wypełnić wniosek o przyznanie pomocy;
 • etapy przeprowadzenia naboru i jego oceny;
 • harmonogram planowanych naborów wniosków.

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania.

Juliana Stępkowskiego 17 (lokal nr 111)

05-555 Tarczyn

tel. 22 727-81-16

e-mail: lgd@vp.pl

Dyżur specjalisty ds. naborów LGD

środa           13.02.2019r.      9:00 – 13:00

czwartek    14.02.2019r.      9:00 – 13:00
piątek          15.02.2019r.     9:00 – 13:00
 ZAPRASZAMY!

Konsultacje on-line

—— Konsultacje on-line – —
za pomocą czatu na portalu Facebook Perły Mazowsza LGD
za pomocą komunikatora Skype: konto mateusz olesinski lub Perły Mazowsza
tel. 22 727-81-16; 505 169 055.
W czasie tych konsultacji pracownicy biura przedstawią plan działań LGD na lata 2016 – 2023 informacji o możliwościach dofinansowania i zasadach opracowywania wniosku o dofinansowanie.
Dyżur :

Poniedziałek    18.02.2019r.    8:00 – 10:00

Wtorek               19.02.2019r.    8:00 – 10:00

Środa                  20.02.2019r.   8:00 – 10:00

Ogłoszenie promujące i informujące o bieżącej działalność LGD Perły Mazowsza

LOGO2

OGŁOSZENIE O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PERŁY MAZOWSZA – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

 

W roku 2019, Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, planuje przeprowadzić nabory wniosków na następujące zakresy tematyczne:

1.1.1 Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD.

1.2.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: budowa, remont połączony z modernizacją w tym doposażenie placów zabaw.

1.3.1 Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej .

1.4.1 Modernizacja w tym wyposażenie świetlic wiejskich .

1.4.2 Rozwój obiektów sportowo rekreacyjnych .

2.1.1 Promocja lokalnych produktów turystycznych lub walorów przyrodniczo-kulturowych obszaru.

2.3.1 Rozwój obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej oraz szlaków turystycznych, edukacyjnych i ścieżek rowerowych .

3.1.1 Wsparcie dla tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD .

3.1.2 Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie LGD .

 

Ponadto w planach jest przeprowadzenie 8 spotkań szkoleniowo-informacyjnych, dotyczących zasad przyznawania pomocy, kryteria oceny wniosków, etapy oceny wniosków.

Cztery spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, dotyczące proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wypracowanie wniosków i proponowanych usprawnień, które w znacznym stopniu poprawią komunikacje miedzy biurem LGD a mieszkańcami.

Dystrybucja biuletynu, przewodnika i ulotek, informujących o bieżącej działalności LGD i harmonogramie naborów wniosków.

Zorganizowanie Kongresu Lokalnej Przedsiębiorczości, na którym zaprezentowane zostaną produkty lokalne, pochodzące od lokalnych producentów oraz pomoże nawiązać współpracę przedsiębiorcą.

 

12

Masz pomysł na biznes?

                                                                                             Chcesz rozwinąć działalność?

U nas znajdziesz na to środki unijne!

KWOTA WSPARCIA :     do 70 000 zł bezzwrotnej pomocy dla jednego beneficjenta.

POZIOM DOFNANSOWANIA:

 • 100% refundacji kosztów – podmiot podejmujący działalność gospodarczą, tworzący nowe miejsca pracy, w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych
 • 70% refundacji kosztów  –         na rozwój, dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą
 • 63,63% refundacji kosztów – jednostki samorządu terytorialnego

 

* Grupy defaworyzowane to: osoby bezrobotne do 25 roku życia; osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia; kobiety wracające na rynek pracy; długotrwale bezrobotni (powyżej 24 miesięcy).

Jesteś zainteresowany?

Przyjdź już dziś, zadzwoń lub napisz i umów się na bezpłatną konsultację!

 

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania

ul. Juliana Stępkowskiego 17 (lokal nr 111)

05-555     Tarczyn

 Godziny pracy:

Pon.-Pt. godz. 8.00-16.00

tel. 22 727-81-16

fax 22 715-79-55

e-mail: lgd@vp.pl

Kierownik Biura LGD tel: 505-169-055

www.lgd-tp.pl

Znajdziesz nas również na facebooku

LOGO2

Dyżury specjalisty ds. naborów

Spotkania informacyjne w siedzibie biura LGD

Pracownicy biura LGD przedstawią:

 • plany LGD na lata 2016 – 2023;
 • informacje o możliwościach dofinansowania i zasadach opracowywania biznesplanu i wniosku o przyznanie pomocy;
 • procedury organizacji naborów wniosków oraz kryteria ich oceny;
 • warunki jakie należy spełnić aby poprawnie wypełnić wniosek o przyznanie pomocy;
 • etapy przeprowadzenia naboru i jego oceny;
 • harmonogram planowanych naborów wniosków.

 

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania.

Juliana Stępkowskiego 17 (lokal nr 111)

05-555 Tarczyn

tel. 22 727-81-16

e-mail: lgd@vp.pl

Dyżur specjalisty ds. naborów LGD

wtorek 08.01.2019r.      9:00 – 13:00

środa    09.01.2019r.      9:00 – 13:00
 

ZAPRASZAMY!

Konsultacje on-line

—— Konsultacje on-line – —
za pomocą czatu na portalu Facebook Perły Mazowsza LGD
za pomocą komunikatora Skype: konto marcin kilian lub Perły Mazowsza
tel. 22 727-81-16; 505 169 055.
W czasie tych konsultacji pracownicy biura przedstawią plan działań LGD na lata 2016 – 2023 informacji o możliwościach dofinansowania i zasadach opracowywania wniosku o dofinansowanie.
Dyżur :

Poniedziałek 07.01.2019r. 8:00 – 10:00

Wtorek 08.01.2019r.    8:00 – 10:00

Środa 09.01.2019r.   8:00 – 10:00