Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Wspólnie-Aktywnie-Lokalnie-Kulinarnie – Walk”

❗️

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, w szczególności lokalnych przedsiębiorców oraz gospodarstwa prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie z obszaru czterech gmin tj. gminy Tarczyn, Prażmów, Góry Kalwarii oraz Konstancina-Jeziorny, którzy chcą wypromować swoje produkty. Tworzymy internetowy serwis mapowy oraz informator, które w szerokim zakresie będą eksponowały:

✅

lokalne gospodarstwa i wytwarzane przez nie produkty żywnościowe (jajka, miód i wyroby pszczelarskie, mleko, owoce, pieczywo, przetwory, ryby, sery, soki, warzywa, wyroby mięsne, zboże-mąka, zioła-przyprawy),

✅

miejscowych rzemieślników oferujących dzieła własnych rąk,

✅

punkty gastronomiczne mające w swoim menu potrawy przygotowane z lokalnych produktów,

✅

miejsca związane z kreatywnym bądź aktywnym spędzaniem czasu,

✅

elementy związane z prowadzeniem zdrowego trybu życia, tj. m.in. siłownie plenerowe, szlaki rowerowe,

✅

atrakcje turystyczne, przyrodnicze, kulturowe i historyczne.Udział w projekcie nie wiąże się z żadnymi kosztami, jest w 100% bezpłatny

❗️

Kontakt z nami:

☎️

22 715 79 54

📧

lgd@vp.pl

Projekt współpracy – WALK

Operacja pn.: Wspólnie-Aktywnie-Lokalnie-Kulinarnie – WALK

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Celem operacji jest wzrost ruchu turystycznego związanego z promowaniem oraz rozwojem lokalnej przedsiębiorczości i producentów rolnych, a także zwiększeniem popularności obiektów rekreacyjnych umiejscowionych na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju z wykorzystaniem strony internetowej.

Z radością zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru czterech gmin objętych działaniem naszego Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalnej Grupy Działania, tj. gminy Tarczyn, Prażmów, Góry Kalwarii oraz Konstancina-Jeziorny do wzięcia udziału w naszym projekcie „Wspólnie-Aktywnie-Lokalnie-Kulinarnie – Walk”.

Tworzymy internetowy serwis mapowy oraz informator w wersji papierowej, które w szerokim zakresie będą eksponowały:

  1. lokalne gospodarstwa i wytwarzane przez nie produkty żywnościowe (jajka, miód i wyroby pszczelarskie, mleko, owoce, pieczywo, przetwory, ryby, sery, soki, warzywa, wyroby mięsne, zboże-mąka, zioła-przyprawy),
  2. miejscowych rzemieślników oferujących dzieła własnych rąk, 
  3. punkty gastronomiczne mające w swoim menu potrawy przygotowane z lokalnych produktów,
  4. miejsca związane z kreatywnym bądź aktywnym spędzaniem czasu,
  5. elementy związane z prowadzeniem zdrowego trybu życia, tj. m.in. siłownie plenerowe, szlaki rowerowe,                                                                                  
  6. atrakcje turystyczne, przyrodnicze, kulturowe i historyczne.

Zachęcamy do kontaktu lokalnych przedsiębiorców oraz gospodarstwa prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, które chcą wypromować swoje produkty.

Udział w projekcie nie wiąże się z żadnymi kosztami, jest w 100% bezpłatny

Prosimy o kontakt:

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania

ul. Juliana Stępkowskiego 17 (lokal nr 111) 05-555 Tarczyn

telefon: (22) 715 79 54

e-mail: lgd@vp.pl

____________________________________________________________________________________________________________________

Działamy w Partnerstwie z Bialskopodlaską Lokalną Grupą Działania, Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej oraz DEUTSCHLAND LEADER-Regionalmanagement Dübener Heide/ LAG Dübener Heide Sachsen. Jest to projekt współpracy międzynarodowej, którego zakres tematyczny został wypracowany przez wszystkich partnerów i ostatecznie uregulowany umową partnerską. 

Kwota wsparcia dla naszego Stowarzyszenia to 22 706,00 zł

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

WARSZTAT REFLEKSYJNY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA  „Perły Mazowsza”

22.02.2022r. godz.10.00 (wtorek)

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) 2014-2020 i działań Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Perły Mazowsza”. Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczne 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.).

Podczas warsztatu, który zaplanowaliśmy na dzień 22 lutego 2022 r. (wtorek) o godz. 10:00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarczynie – Sala nr 106, ul. Juliana Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn, podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

1.Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

2.W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

3.W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

4.W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

5.Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

6.Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

7.Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno- promocyjnych, doradczych)?

8.Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, a także mieszkańców obszaru LGD, sołtysów, przedsiębiorców oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i sąsiednich LGD.

W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2022 roku.

Im bardziej reprezentatywne będzie nasze grono, tym owocniejsze będą wnioski z warsztatów.

Serdecznie Zapraszamy!!!