OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2019

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Cel ogólny 1: Poprawa jakości życia na terenie oddziaływania LSR poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań przy wykorzystaniu aktywności społecznej mieszkańców z zastosowaniem rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu.

Cel szczegółowy 1.2: Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej służącej poprawie jakości życia mieszkańców terenów LGD.

Przedsięwzięcie:1.2.1Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej lub rekreacyjnej oraz miejsc integracji i aktywizacji społecznej.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 19.08.2019 r. – 02.09.2019 r. (w godz. 8.00-16.00)

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Biuro Stowarzyszenia Perły Mazowsza- Tarczyn, ul. J. Stępkowskiego 17 lok. 111.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 2/2019 – ogłoszenie

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA – wskaźniki planowane do osiągnięcia

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA – kryteria wyboru i oceny operacji

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WRAZ Z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIENIA- formularze

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć wypełnioną kartę zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru

KARTA ZGODNOŚCI – Karta zgodności (wersja edytowalna)

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez społeczność obszaru Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza dostępna jest na stronie Stowarzyszenia w zakładce “Dokumenty”.

W przypadku uzyskania przez wnioskodawcę wsparcia na realizację operacji:

Formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia- formularze

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia Perły Mazowsza od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16.00, telefon (22) 715 79 54, e-mail: lgd@vp.pl.

data publikacji ogłoszenia: 01.08.2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2019

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Cel ogólny 1: Poprawa jakości życia na terenie oddziaływania LSR poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań przy wykorzystaniu aktywności społecznej mieszkańców z zastosowaniem rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu.

Cel szczegółowy 1.3: Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną.

Przedsięwzięcie:1.3.1: Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 19.08.2019 r. – 02.09.2019 r. (w godz. 8.00-16.00)

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Biuro Stowarzyszenia Perły Mazowsza- Tarczyn, ul. J. Stępkowskiego 17 lok. 111.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 3/2019 – ogłoszenie

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA – wskaźniki planowane do osiągnięcia

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA – kryteria wyboru i oceny operacji

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WRAZ Z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIENIA- formularze

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć wypełnioną kartę zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru

KARTA ZGODNOŚCI – karta zgodności (wersja edytowalna)

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez społeczność obszaru Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza dostępna jest na stronie Stowarzyszenia w zakładce “Dokumenty”.

W przypadku uzyskania przez wnioskodawcę wsparcia na realizację operacji:

Formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia- formularze

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia Perły Mazowsza od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16.00, telefon (22) 715 79 54, e-mail: lgd@vp.pl.

data publikacji ogłoszenia: 01.08.2019 r.

Spotkania informacyjne w siedzibie biura LGD Perły Mazowsza

Spotkania informacyjne w siedzibie biura LGD dotyczące naborów wniosków w ramach przedsięwzięć:

1.1.1 Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD

1.2.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej lub rekreacyjnej oraz miejsc integracji i aktywizacji społecznej

1.3.1 Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej

Pracownicy biura LGD przedstawią:

 • informacje o możliwościach dofinansowania i zasadach opracowywania   wniosku o przyznanie pomocy;
 • procedury organizacji naborów wniosków oraz kryteria ich oceny;
 • warunki jakie należy spełnić aby poprawnie wypełnić wniosek o przyznanie pomocy;
 • etapy przeprowadzenia naboru i jego oceny;
 • wymagane dokumenty oraz załączniki

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania.

Juliana Stępkowskiego 17 (lokal nr 111)

05-555 Tarczyn

tel. 22 727-81-16

e-mail: lgd@vp.pl

Dyżur:

wtorek           13.08.2019r.          8:00 – 11:00

środa             14.08.2019r.           8:00 – 11:00

Spotkania informacyjne w siedzibie biura LGD Perły Mazowsza

Spotkania informacyjne w siedzibie biura LGD dotyczące naborów wniosków w ramach przedsięwzięć:

1.1.1 Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD

1.2.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej lub rekreacyjnej oraz miejsc integracji i aktywizacji społecznej

1.3.1 Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej

Pracownicy biura LGD przedstawią:

 • informacje o możliwościach dofinansowania i zasadach opracowywania   wniosku o przyznanie pomocy;
 • procedury organizacji naborów wniosków oraz kryteria ich oceny;
 • warunki jakie należy spełnić aby poprawnie wypełnić wniosek o przyznanie pomocy;
 • etapy przeprowadzenia naboru i jego oceny;
 • wymagane dokumenty oraz załączniki

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania.

Juliana Stępkowskiego 17 (lokal nr 111)

05-555 Tarczyn

tel. 22 727-81-16

e-mail: lgd@vp.pl

Dyżur:

poniedziałek           05.08.2019r.        8:00 – 11:00

wtorek                       06.08.2019r.        8:00 – 11:00

Spotkania informacyjne w siedzibie biura LGD Perły Mazowsza

Spotkania informacyjne w siedzibie biura LGD dotyczące naborów wniosków w ramach przedsięwzięć:

1.1.1 Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD

1.2.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej lub rekreacyjnej oraz miejsc integracji i aktywizacji społecznej

1.3.1 Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej

Pracownicy biura LGD przedstawią:

 • informacje o możliwościach dofinansowania i zasadach opracowywania   wniosku o przyznanie pomocy;
 • procedury organizacji naborów wniosków oraz kryteria ich oceny;
 • warunki jakie należy spełnić aby poprawnie wypełnić wniosek o przyznanie pomocy;
 • etapy przeprowadzenia naboru i jego oceny;
 • wymagane dokumenty oraz załączniki

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania.

Juliana Stępkowskiego 17 (lokal nr 111)

05-555 Tarczyn

tel. 22 727-81-16

e-mail: lgd@vp.pl

Dyżur:

czwartek            01.08.2019r.       8:00 – 11:00

piątek                  02.08.2019r.      8:00 – 11:00