INFORMACJA

Szanowni państwo, Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania przypomina, iż w dniu dzisiejszym tj. 11 października 2019 r. (piątek), odbędzie się ostatnie już spotkanie szkoleniowo-informacyjne dotyczące prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy oraz omówienia kryteriów oceny i wyboru operacji.

Obecność na szkoleniu oraz udział w doradztwie indywidualnym będzie dodatkowo punktowane!

Serdecznie zapraszamy!
Urząd Gminy w Prażmowie godz. 12.30 , Sala ślubów, 1 piętro.

Informacje nt. wyników naborów nr 1/2019, 2/2019 oraz 3/2019

Nabór nr 1/2019 – Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD.

Lista operacji wybranych – Lista operacji wybranych – nabór nr. 1-2019

Lista operacji zgodnych z LSR – Lista operacji zgodnych z LSR – nabór nr. 1-2019

Lista rankingowa – Lista rankingowa – nabór nr. 1 -2019


Nabór nr 2/2019 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej lub rekreacyjnej oraz miejsc integracji i aktywizacji społecznej.

Lista operacji wybranych – Lista operacji wybranych – nabór nr. 2-2019

Lista operacji niewybranych – Lista operacji niewybranych – nabór nr. 2-2019

Lista operacji zgodnych z LSR – Lista operacji zgodnych z LSR – nabór nr. 2-2019

Lista operacji niezgodnych z LSR – Lista operacji niezgodnych z LSR – nabór nr. 2-2019

Lista rankingowa – Lista rankingowa – nabór nr. 2-2019


Nabór nr 3/2019 – Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej.

Lista operacji wybranych – Lista operacji wybranych – nabór nr. 3-2019

Lista operacji zgodnych z LSR – Lista operacji zgodnych z LSR – nabór nr. 3-2019

Lista rankingowa – Lista rankingowa – nabór nr. 3-2019


Dokumenty wspólne:

Protokół z posiedzenia członków Rady Stowarzyszenia “Perły Mazowsza” – Lokalna Grupa Działania z dn. 27 września 2019 r. – Protokół