LSR wraz z załącznikami

Lokalna Strategia Rozwoju 2023-2029 – LSR

Załącznik – Plan komunikacji z lokalną społecznością LSR 2023-2027 – plan