LSR

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez społeczność obszaru Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza na lata 2014 – 2020 – LSR Perły Mazowsza