MiT – muzycznie i turystycznie

Stowarzyszenie Perły Mazowsza w ramach projektu współpracy planuje zrealizować działania polegające na wydaniu publikacji książkowych promujących walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe, turystyczne oraz produkty lokalne składające się z 4 tomów albumów po jednym dotyczącym każdej z gmin w nakładzie pozwalającym na jego rozpowszechnienie przez zarówno działy promocji Gmin zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu jak i nasze oraz wielkopolskie LGD. Treści zawarte w naszych albumach wspomogą promocję naszego regionu w podziale na każdą z czterech gmin objętych LSR Pereł Mazowsza.