Plan komunikacji

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2021 rok Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania – harmonogram

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2020 rok Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania – harmonogram

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 rok Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania – harmonogram

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 rok Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania – harmonogram

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania – harmonogram

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania – harmonogram

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania – harmonogram

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania – harmonogram

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania – harmonogram