Dokumenty dodatkowe

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza – Harmonogram

——————————————————————————————————————-

Regulamin Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalnej Grupy Działania – Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Perły Mazowsza

Załączniki:
Załącznik nr 1 Deklaracja bezstronności – poufności
Załącznik nr 2 Rejestr Interesów Członków Rady

——————————————————————————————————————-

Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura wnioskodawcy – Plany szkoleń

——————————————————————————————————————–

Regulamin biura Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalnej Grupy Działania – Regulamin

——————————————————————————————————————–

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych – 2019 rok