Lata 2009-2013

2013 r.

1. Uchwała nr 1/2013 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 15 maja 2013 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.doc


Karta oceny działania Odnowa i rozwój wsi – zobacz

2. Uchwała nr 2/2013 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 15 maja 2013 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.doc

Karta oceny działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – zobacz
3. Uchwała nr 3/2013 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 15 maja 2013 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.doc
Karta oceny działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – zobacz
4. Uchwała nr 4/2013 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 15 maja 2013 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty”.doc
Karta oceny działania Małe Projekty – zobacz

——————————————————————————————————————–

2012 r.

1. Uchwała nr 2/2012 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 16 maja 2012 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.doc

Karta oceny działania Odnowa i rozwój wsi – zobacz

2. Uchwała nr 3/2012 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 16 maja 2012 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.doc
Karta oceny działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – zobacz
3. Uchwała nr 4/2012 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 16 maja 2012 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty”.doc
Karta oceny działania Małe Projekty – zobacz
4. Uchwała nr 5/2012 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 16 maja 2012 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.doc

Karta oceny działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – zobacz

——————————————————————————————————————–

2011 r.

1. Uchwała nr 4/2011 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 1 czerwca 2011 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty”.doc

Karta oceny działania Małe Projekty – zobacz

2. Uchwała nr 3/2011 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 1 czerwca 2011 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.doc
Karta oceny działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – zobacz
3. Uchwała nr 2/2011 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 1 czerwca 2011 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.doc

Karta oceny działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – zobacz


4. Uchwała nr 1/2011 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 1 czerwca 2011 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.doc
Karta oceny działania Odnowa i rozwój wsi – zobacz

——————————————————————————————————————–

2010 r.


1. Uchwała nr 5/2010 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 11 maja 2010 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty”.doc
Karta oceny działania Małe Projekty – zobacz
2. Uchwała nr 4/2010 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 11 maja 2010 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.doc
Karta oceny działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – zobacz
3. Uchwała nr 3/2010 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 11 maja 2010 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.doc
Karta oceny działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – zobacz

4. Uchwała nr 2/2010 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 11 maja 2010 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.doc
Karta oceny działania Odnowa i rozwój wsi – zobacz

——————————————————————————————————————–

2009 r.

1. Uchwała nr 2/2009 Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Tarczyn, Prażmów – Lokalna Grupa Działania z dnia 23 października 2009 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty”.doc
2. UCHWAŁA nr 3/2009 RADY STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN TARCZYN, PRAŻMÓW – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2009 R. O WYBORZE OPERACJI, KTÓRE MAJĄ BYĆ REALIZOWANE W RAMACH DZIAŁANIA 311 „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”.doc
3. UCHWAŁA nr 4/2009 RADY STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN TARCZYN, PRAŻMÓW – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2009 R. O WYBORZE OPERACJI, KTÓRE MAJĄ BYĆ REALIZOWANE W RAMACH DZIAŁANIA 312 „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW.doc

4.Uchwała nr 5/2009 Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Tarczyn, Prażmów – Lokalna Grupa Działania z dnia 23 października 2009r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3/2008 Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Tarczyn, Prażmów – Lokalna Grupa Działania z dnia 28 listopada 2008r.doc
5.Uchwała nr 3/2008 Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Tarczyn, Prażmów – Lokalna Grupa Działania z dnia 28 listopada 2008r w sprawie przyjęcia Procedur oraz kryteriów wyboru przez Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Tarczyn, Prażmów – Lokalna Grupa Działania projektów, które mają zostać objęte dofinansowaniem w ramach realizacji LSR- tekst jednolity.doc