Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań