Lata 2014-2024

2024 r.

Statut Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy DziałaniaStatut

(wersja archiwalna – obowiązująca do 25.04.2024 roku)

2023 r.

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza – Harmonogram
(wersja archiwalna – obowiązująca do 05.09.2023 roku)

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego Przez Społeczność Obszaru Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza – LSR
(wersja archiwalna – obowiązująca do 05.09.2023 roku)

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego Przez Społeczność Obszaru Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza – LSR
(wersja archiwalna – obowiązująca do 16.05.2023 roku)

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza – Harmonogram
(wersja archiwalna – obowiązująca do 16.05.2023 roku)

Statut Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy DziałaniaStatut
(wersja archiwalna – obowiązująca do 16.05.2023 roku)

Regulamin Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalnej Grupy Działania –Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Perły Mazowsza
(wersja archiwalna – obowiązująca do 16.05.2023 roku)  
Załącznik nr 1 Regulaminu Rady Deklaracja bezstronności – poufności
(wersja archiwalna – obowiązująca do 16.05.2023 roku)
Załącznik nr 2 Regulaminu Rady Rejestr Interesów Członków Rady
(wersja archiwalna – obowiązująca do 16.05.2023 roku)

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez społeczność obszaru Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza – Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
(wersja archiwalna – obowiązująca do 16.05.2023 roku) 
Załącznik nr 1 Procedur Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(wersja archiwalna – obowiązująca do 16.05.2023 roku)
Załącznik nr 2 Procedur Karta zgodności operacji z LSR
(wersja archiwalna – obowiązująca do 16.05.2023 roku)
Załącznik nr 3 Procedur Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa w ramach operacji
(wersja archiwalna – obowiązująca do 16.05.2023 roku)

——————————————————————————————————————

2022 r.

Regulamin Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalnej Grupy Działania –Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Perły Mazowsza
(wersja archiwalna – obowiązująca do 24.11.2022 roku)

Załącznik nr 1 Deklaracja bezstronności – poufności (wersja archiwalna – obowiązująca do 24.11.2022 roku)

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza – Harmonogram (wersja archiwalna – obowiązująca do 24.11.2022 roku)

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez społeczność obszaru Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza –Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (wersja archiwalna – obowiązująca do 24.11.2022 roku)

Załącznik nr 1 Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wersja archiwalna – obowiązująca do 24.11.2022 roku)

Załącznik nr 3 Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa w ramach operacji (wersja archiwalna – obowiązująca do 24.11.2022 roku)

Karta zgodności 3.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Perły Mazowsza, przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań lub opartych na lokalnych produktach. (wersja archiwalna – obowiązująca do 24.11.2022 roku)

Kryteria 3.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Perły Mazowsza, przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań lub opartych na lokalnych produktach. (wersja archiwalna – obowiązująca do 24.11.2022 roku)

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego Przez Społeczność Obszaru Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza – LSR (wersja archiwalna – obowiązująca do 24.11.2022 roku)

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez społeczność obszaru Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza na lata 2014 – 2020 –LSR Perły Mazowsza (wersja archiwalna – obowiązująca do 07.03.2022 roku)

——————————————————————————————————————–

2021 r.

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły MazowszaHarmonogram(wersja archiwalna – obowiązująca do 21.10.2021 roku)

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez społeczność obszaru Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza na lata 2014 – 2020 –LSR Perły Mazowsza(wersja archiwalna – obowiązująca do 21.10.2021 roku)

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez społeczność obszaru Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza na lata 2014 – 2020 LSR Perły Mazowsza (wersja archiwalna – obowiązująca do 16.06.2021 roku)

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza – Harmonogram (wersja archiwalna – obowiązująca do 16.06.2021 roku)

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły MazowszaHarmonogram (wersja archiwalna – obowiązująca do 25.03.2021 roku)

Karta zgodności 1.1 Integracja oraz rozwój życia społeczno-kulturalnego mieszkańców obszaru LGD (wersja archiwalna – obowiązująca do 25.03.2021 roku)
Karta zgodności 1.2 Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej służącej poprawie jakości życia mieszkańców terenów LGD. (wersja archiwalna – obowiązująca do 25.03.2021 roku)
Karta zgodności 1.3 Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną. (wersja archiwalna – obowiązująca do 25.03.2021 roku)
Karta zgodności 2.1 Poprawa jakości turystycznej infrastruktury przestrzennej. (wersja archiwalna – obowiązująca do 25.03.2021 roku)
Karta zgodności 2.2 Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego i odnowa miejsc pamięci oraz kultywowanie i wzmocnienie tradycji społeczności lokalnej. (wersja archiwalna – obowiązująca do 25.03.2021 roku)
Karta zgodności 3.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Perły Mazowsza, przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań lub opartych na lokalnych produktach. (wersja archiwalna – obowiązująca do 25.03.2021 roku)

Kryteria 1.1 Integracja oraz rozwój życia społeczno-kulturalnego mieszkańców obszaru LGD (wersja archiwalna – obowiązująca do 25.03.2021 roku)
Kryteria 1.2 Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej służącej poprawie jakości życia mieszkańców terenów LGD. (wersja archiwalna – obowiązująca do 25.03.2021 roku)
Kryteria 1.3 Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną.(wersja archiwalna – obowiązująca do 25.03.2021 roku)
Kryteria 2.1 Poprawa jakości turystycznej infrastruktury przestrzennej.(wersja archiwalna – obowiązująca do 25.03.2021 roku)
Kryteria 2.2 Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego i odnowa miejsc pamięci oraz kultywowanie i wzmocnienie tradycji społeczności lokalnej. (wersja archiwalna – obowiązująca do 25.03.2021 roku)
Kryteria 3.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Perły Mazowsza, przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań lub opartych na lokalnych produktach. (wersja archiwalna – obowiązująca do 25.03.2021 roku)

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez społeczność obszaru Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza na lata 2014 – 2020 –LSR Perły Mazowsza (wersja archiwalna – obowiązująca do 25.03.2021 roku)

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez społeczność obszaru Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza – Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (wersja archiwalna – obowiązująca do 25.03.2021 roku)
Załącznik nr 1 do Procedur Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wersja archiwalna – obowiązująca do 25.03.2021 roku)

—————————————————————————————————————–

2020 r.

Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura wnioskodawcyPlany szkoleń(wersja archiwalna – obowiązująca do 10.12.2020 roku)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2020 rok Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania – harmonogram

—————————————————————————————————————-

2019 r.

Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura wnioskodawcy:
Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura wnioskodawcy

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza:
Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza

Regulamin Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania:

Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Perły Mazowsza

Załącznik nr 1 Deklaracja bezstronności-poufnosci

Załącznik nr 2 REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez społeczność obszaru Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza:

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Załącznik nr 1 WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Załącznik nr 2 Karta zgodności operacji z LSR

Załącznik nr 3 Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa w ramach operacji

Kryteria oceny wyboru operacji LGD Perły Mazowsza:

Kryteria 1.1 Integracja oraz rozwój życia społeczno-kulturalnego mieszkańców obszaru LGD

Kryteria 1.2 Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej służącej poprawie jakości życia mieszkańców terenów LGD.

Kryteria 1.3 Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną.

Kryteria 2.1 Poprawa jakości turystycznej infrastruktury przestrzennej.

Kryteria 2.2 Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego i odnowa miejsc pamięci.

Kryteria 3.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Perły Mazowsza, przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań lub opartych na lokalnych produktach.

Karty zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru:

Karta zgodności 1.1 Integracja oraz rozwój życia społeczno-kulturalnego mieszkańców obszaru LGD

Karta zgodności 1.2 Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej służącej poprawie jakości życia mieszkańców terenów LGD.

Karta zgodności 1-3 Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną.

Karta zgodności 2-1 Poprawa jakości turystycznej infrastruktury przestrzennej.

Karta zgodności 2-2 Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego i odnowa miejsc pamięci.

Karta zgodności 3-1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Perły Mazowsza, przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań lub opartych na lokalnych produktach.

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez społeczność obszaru Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza:
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁY MAZOWSZA

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 r – Harmonogram realizacji planu komunikacji

Regulamin biura – Regulamin biura

——————————————————————————————————————-

2018 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018 r.  Plan komunikacji

Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza. Harmonogram naborów wniosków

Plan szkoleń Plan szkoleń LGD Perły Mazowsza

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perły Mazowsza  LSR Perly Mazowsza

Załącznik nr 1 – Budżet LSR Budżet LSR

Załącznik nr 2 – Monitoring i ewaluacja Monitoring i ewaluacja

Załącznik nr 3 – Plan Działania LGD Plan działania LGD

Załącznik nr 4 – Plan komunikacji Plan komunikacyjny LGD

Kryteria oceny wyboru operacji LGD Perły Mazowsza:

Kryteria 1.1 Integracja oraz rozwój życia społeczno-kulturalnego mieszkańców obszaru LGD

Kryteria 1.2 Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej służącej poprawie jakości życia mieszkańców terenów LGD

Kryteria 1.3 Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną

Kryteria 1.4 Podniesienie jakości infrastruktury kulturalno-sportowej obszaru LGD.

Kryteria 2.1 Promocja walorów przyrodniczo-kulturowych oraz oferty turystycznej i wypoczynkowej obszaru działalności LGD

Kryteria 2.2 Kształtowanie i wzbogacanie oferty turystycznej i wypoczynkowej obszaru działalności LGD

Kryteria 2.3 Poprawa jakości turystycznej infrastruktury przestrzennej

Kryteria 2.4 Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego i odnowa miejsc pamięci.

Kryteria 3.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE LGD PERŁY MAZOWSZA, PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ LUB OPARTYCH NA LOKALNYCH PRODUKTACH.

Kryteria 3.2 WZMOCNIENIE GOSPODARKI LOKALNEJ OPARTEJ NA PRODUKCIE LOKALNYM PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ oraz 3.3 Promocja Lokalnej Przedsiębiorczości

——————————————————————————————————————–

2017 r.

Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza. Harmonogram naborów wniosków LGD Perly Mazowsza

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 rPlanKomunikacji LGD Perły Mazowsza17

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 rPlanKomunikacji LGD Perły Mazowsza17-III.xlsx

Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura wnioskodawcy Plan szkoleń 

Regulamin Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania – Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Perły Mazowsza

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność obszaru LGD Perły Mazowsza –  Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

——————————————————————————————————————–

2016 r.

UCHWAŁA nr 1/2016 RADY STOWARZYSZENIA PERŁY MAZOWSZA – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Z DNIA 09 CZERWCA 2016r.O WYBORZE operacji, które mają być realizowane w ramach DZIAŁANIA 19.2 Programu rozwoju obszarów wiejskich 2014-20  uchwala_Kryteria1-1Rady
LOKALNE KRYTERIA NABORÓW W LGD PERŁY MAZOWSZA
Kryteria1-1 Integracja oraz rozwój życia społeczno-kulturalnego mieszkańców obszaru LGD
Kryteria1-2 Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej służącej poprawie jakości życia mieszkańców terenów LGD.
Kryteria1-3  Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną.
Kryteria1-4 Podniesienie jakości infrastruktury kulturalno-sportowej obszaru LGD.
Kryteria2-1 Promocja walorów przyrodniczo-kulturowych oraz oferty turystycznej i  wypoczynkowej obszaru działalności LGD
Kryteria2-2  Kształtowanie i wzbogacanie oferty turystycznej i  wypoczynkowej obszaru działalności LGD
Kryteria2-3 Poprawa jakości turystycznej infrastruktury przestrzennej.
Kryteria2-4 Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego  i odnowa miejsc pamięci.
Kryteria3.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Perły Mazowsza,  przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań.
Kryteria3.2  Dywersyfikacja źródeł dochodu mieszkańców obszarów wiejskich LGD
Kryteria3.3  Wzmocnienie gospodarki lokalnej opartej na produkcie lokalnym przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań
Kryteria3.4  Promocja lokalnej przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016 r. PlanKomunikacji LGD Perły Mazowsza

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016 r.HarmonogramPlanuKomunikacjiLGD PerlyMazowsza16

Regulamin Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania – RegulaminRady-Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2016
Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność obszaru LGD Perły Mazowsza –Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR-28VI16
Harmonogram naborów wniosków LGD Perly Mazowsza Załącznik nr 2 do Umowy ramowej

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016 r.HarmonogramPlanuKomunikacjiLGD PerlyMazowsza16

17 05 2016
Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00029-6933-UM0710026/16 –UMOWA ramowa
09 06 2016
UCHWAŁA nr 3 /2016 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW uchwala3
Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – Procedury wyboru i oceny 
Karta weryfikacyjna operacji – karta oceny wstępnej – Karta weryfikacyjna operacji
Karta oceny zgodności operacji z PROW 2014-2020 Karta oceny 
UCHWAŁA nr 4 /2016 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Procedury wyboru i oceny operacji własnych LGD ProceduryOperWlasne
Procedury wyboru i oceny operacji własnych LGD OperacjeWlasne
UCHWAŁA nr 1/2016 RADY STOWARZYSZENIA PERŁY MAZOWSZA – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
Z DNIA 09 CZERWCA 2016r.O WYBORZE operacji, które mają być realizowane w ramach DZIAŁANIA 19.2 Programu rozwoju obszarów wiejskich 2014-20  uchwala_Kryteria1-1Rady
LOKALNE KRYTERIA NABORÓW W LGD PERŁY MAZOWSZA
Kryteria1-1 Integracja oraz rozwój życia społeczno-kulturalnego mieszkańców obszaru LGD
oglo11
Kryteria1-2 Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej służącej poprawie jakości życia mieszkańców terenów LGD.
oglo12
Kryteria1-3  Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną.
oglo13
Kryteria1-4 Podniesienie jakości infrastruktury kulturalno-sportowej obszaru LGD.
oglo14
Kryteria2-1 Promocja walorów przyrodniczo-kulturowych oraz oferty turystycznej i  wypoczynkowej obszaru działalności LGD
oglo21
Kryteria2-2  Kształtowanie i wzbogacanie oferty turystycznej i  wypoczynkowej obszaru działalności LGD
oglo22
Kryteria2-3 Poprawa jakości turystycznej infrastruktury przestrzennej.
oglo23
Kryteria2-4 Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego  i odnowa miejsc pamięci.
oglo23
Kryteria3.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Perły Mazowsza,  przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań.
oglo31
Kryteria3.2  Dywersyfikacja źródeł dochodu mieszkańców obszarów wiejskich LGD
oglo32
Kryteria3.3  Wzmocnienie gospodarki lokalnej opartej na produkcie lokalnym przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań
oglo33-1
Kryteria3.4  Promocja lokalnej przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy
oglo34

Przedstawiamy Państwu warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach zbliżających się naborów wniosków.

ogloszenie-DlaKogopomoc45
ogloszenie-DlaKogopomoc3a
ogloszenie-na co pomoc1c
ogloszenie-DlaKogopomoc2fa

19.09.2016

—— Konsultacje on-line – —
za pomocą czatu na portalu Facebook Perly Mazowsza LGD
za pomocą komunikatora Skype: konto marcin kilian lub Perły Mazowsza
tel. 22 727-81-16; 505 169 055.
W czasie tych konsultacji pracownicy biura przedstawią plan działań LGD na lata 2016 – 2023 informacji o możliwościach dofinansowania i zasadach opracowywania wniosku o dofinansowanie.
Dyżur specjalisty ds. naborów LGD
06.10.2016 9:00 – 11:00
13.10.2016 9:00 – 11:00
20.02.2016 9:00 – 11:00
ZAPRASZAMY

05.09.2016

—— Konsultacje on-line – —
za pomocą czatu na portalu Facebook Perly Mazowsza LGD
za pomocą komunikatora Skype: konto marcin kilian lub Perły Mazowsza
tel. 22 727-81-16; 505 169 055.
W czasie tych konsultacji pracownicy biura przedstawią plan działań LGD na lata 2016 – 2023 informacji o możliwościach dofinansowania i zasadach opracowywania wniosku o dofinansowanie.
Dyżur specjalisty ds. naborów LGD
13 września 2016 r. GODZ 09.00
20 września 2016 r. GODZ 09.00
26 września 2016 r. GODZ 09.00
28 września 2016 r. GODZ 09.00
30 września 2016 r. GODZ 09.00

24. 08. 2016

—— Konsultacje on-line – —
za pomocą czatu na portalu Facebook Perly Mazowsza LGD
za pomocą komunikatora Skype: konto marcin kilian lub Perły Mazowsza
tel. 22 727-81-16; 505 169 055.
W czasie tych konsultacji pracownicy biura przedstawią plan działań LGD na lata 2016 – 2023 informacji o możliwościach dofinansowania i zasadach opracowywania wniosku o dofinansowanie.
Dyżur specjalisty ds. naborów LGD
29.08.2016 9:00 – 11:00
30.08.2016 9:00 – 11:00
31.08.2016 9:00 – 11:00
ZAPRASZAMY

07.07.2016
Aby złożyć wniosek w ramach naborów LGD Perły Mazowsza, zapoznaj się z:
– Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność obszaru LGD Perły Mazowsza – Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR-28VI16
– LOKALNYMI KRYTERIAMI NABORÓW W LGD PERŁY MAZOWSZA
– ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 pobierz.
– LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁY MAZOWSZA.

30.08.2016 –
Na podstawie: umowy o warunkach i sposobie  realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17 maja 2016 r par 5 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności art. 19 Zarząd Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania zwróciło się z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o uzgodnienie terminu naboru wniosków o udzielenie wsparcia o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. B rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD na termin: listopad 2016 r.

——

Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem prac nad przygotowaniem wzorów formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020, które zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa ARiMR, udostępniamy dokumenty niezbędne do uruchomienia naborów wniosków o udzielenie wsparcia, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym.

Wzory ww. formularzy, zgodnie z art. 42 ust. 3 oraz art. 37 ust. 2 powyżej wskazanej ustawy uzyskały akceptację MRiRW. Formularze wniosków.

——-

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność obszaru LGD Perły Mazowsza –Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR-28VI16

UCHWAŁA nr 1/2016 RADY STOWARZYSZENIA PERŁY MAZOWSZA – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
Z DNIA 09 CZERWCA 2016r.O WYBORZE operacji, które mają być realizowane w ramach DZIAŁANIA 19.2 Programu rozwoju obszarów wiejskich 2014-20  uchwala_Kryteria1-1Rady
LOKALNE KRYTERIA NABORÓW W LGD PERŁY MAZOWSZA
Kryteria1-1 Integracja oraz rozwój życia społeczno-kulturalnego mieszkańców obszaru LGD
Kryteria1-2 Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej służącej poprawie jakości życia mieszkańców terenów LGD.
Kryteria1-3  Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną.
Kryteria1-4 Podniesienie jakości infrastruktury kulturalno-sportowej obszaru LGD.
Kryteria2-1 Promocja walorów przyrodniczo-kulturowych oraz oferty turystycznej i  wypoczynkowej obszaru działalności LGD
Kryteria2-2  Kształtowanie i wzbogacanie oferty turystycznej i  wypoczynkowej obszaru działalności LGD
Kryteria2-3 Poprawa jakości turystycznej infrastruktury przestrzennej.
Kryteria2-4 Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego  i odnowa miejsc pamięci.
Kryteria3.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Perły Mazowsza,  przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań.
Kryteria3.2  Dywersyfikacja źródeł dochodu mieszkańców obszarów wiejskich LGD
Kryteria3.3  Wzmocnienie gospodarki lokalnej opartej na produkcie lokalnym przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań
Kryteria3.4  Promocja lokalnej przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

Harmonogram naborów wniosków:  LGD Perly Mazowsza Załącznik nr 2 do Umowy ramowej Harmonogram naborów wniosków.

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Regulamin Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza LGDProcedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

 Procedury wyboru i oceny operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020. Załącznik nr 1 do Uchwały Operacje Własne

——————————————————————————————————————–

2015 r.

1. LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁY MAZOWSZA – LSR Perly Mazowsza
2. Statut LGD.doc (aktualizacja)
3. Regulamin Rady Stowarzyszenia.doc (aktualizacja)

07 12 2015
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁY MAZOWSZA LSR Perly Mazowsza (pobierz)
Statut Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania – Załącznik do uchwały nr 6-2015 Walnego Zebrania CzłonkówLGD

Poniżej zostały zamieszczone wzory wniosków o przyznanie pomocy w ramach następujących działań: “Małe projekty”, “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz “Odnowa i rozwój wsi” wraz z niezbędną dokumentacją.

Uwaga! Osoby składające wnioski o pomoc muszą mieć numer identyfikacyjny nadany przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wszyscy, którzy nie posiadają ww. numeru, a zamierzają złożyć wniosek o pomoc finansową, muszą udać się do właściwego terytorialnie Biura Powiatowego Agencji:
05-530 Góra Kalwaria, ul. Rybie 8.
Tam należy złożyć poniższy wniosek o numer identyfikacyjny.

Wniosek o numer identyfikacyjny nadawany beneficjentowi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – zobacz

—————————————————————————————


Uwaga!!! Formularze wniosków oraz inne niezbędne dokumenty związane z poniższymi działaniami dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kliknij i pobierz!


Główne warunki przyznawania pomocy finansowej na wszystkie 4 działania w ramach osi 4 Leader (patrz: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju) -kliknij i zobacz


I – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)


Informacje o działaniu – kliknij i zobacz

II – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Informacje o działaniu- kliknij i zobacz

III – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Informacje o działaniu – kliknij i zobacz

IV – Odnowa i rozwój wsi

Informacje o działaniu – kliknij i zobacz

——————————————————————————————————————–

2014 r.

1. Uchwała nr 1/2014 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 14 stycznia 2014 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.doc
Karta oceny działania Odnowa i rozwój wsi – zobacz
2. Uchwała nr 2/2014 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 14 stycznia 2014 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.doc
Karta oceny działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – zobacz
 3. Uchwała nr 3/2014 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 14 stycznia 2014 r. o wyborze operacji, które mają być realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty”.doc

Karta oceny działania Małe Projekty – zobacz