Władze

Zarząd:
1. Dębski Jan– Prezes Zarządu
2. Sobiepanek Ewa – Wiceprezes
3. Pająkiewicz Joanna – Wiceprezes
4. Borowiecka Julia – Wiceprezes
5. Pobuta Paweł – Wiceprezes
6. Stępniewski Arkadiusz – Skarbnik
7. Sas Robert
8. Baj Mateusz

——————————————————————————————————————–

Rada:
1. Galicz Barbara – Przewodnicząca Rady
2. Samborska Barbara – Zastępca Przewodniczącej Rady
3. Zieliński Dariusz– Zastępca Przewodniczącej Rady
4. Dąbek Jan – Zastępca Przewodniczącej Rady
5. Krupa Szymon – Sekretarz Rady
6. Grzeszczak Małgorzata
7. Grochowska Sylwia
8. Kotańska Wirginia
9. Nowaczyński Olaf
10. Olczak Grzegorz
11. Żelazowski Jacek
12. Jasiński Jacek
13. Święcicka Agnieszka
14. Bąk Zenon
15. Witek Piotr

——————————————————————————————————————–

Komisja Rewizyjna:
1. Grażyna Wiśniewska-Sas– Przewodniczący Komisji
2. Katarzyna Kurcińska – Zastępca Przewodniczącego
3. Dariusz Galicz– Zastępca Przewodniczącego
4. Bogusław Janiak
5. Marcin Kiliański
6. Renata Książek