Projekt współpracy

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, wraz z Bialskopodlaską Lokalna Grupą Działania oraz Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej, realizować będzie projekt współpracy pt. “WALK – wspólnie, aktywnie, lokalnie, kulinarnie”. Więcej szczegółów wkrótce.

Protokół wyboru oferty – 3/ZO/2019

Protokół wyboru oferty – 2/ZO/2019

Protokół wyboru oferty – 1/ZO/2019

Zapytanie ofertowe nr 3 – Wykonanie map i tablic informacyjnych

Zapytanie ofertowe:

formularz ofertowy nr 3 – oferta

oświadczenie – oświadczenie

wzór umowy – umowa

aktualizacja zapytania ofertowego nr 3 – Aktualizacja zapytania ofertowego nr 3

Uwaga! Nastąpiła zmiana treści zapytania ofertowego nr 3 z dnia 8.11.2019 r., w związku z powyższym zmieniono termin składania ofert, który wydłużono do 19.11.2019 r. do godz. 15:30


Zapytanie ofertowe nr 2 – Wytyczenie szlaków turystycznych

Zapytanie ofertowe:

formularz ofertowy nr 2 – oferta

oświadczenie – oświadczenie

wzór umowy – umowa

zapytanie nr 2 – zapytanie


Zapytanie ofertowe nr 1 – Wykonanie i oznakowanie szlaków turystycznych

Zapytanie ofertowe:

formularz ofertowy nr 1 – oferta

oświadczenie – oświadczenie

wzór umowy – umowa

zapytanie nr 1 – zapytanie