Projekt współpracy

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, wraz z Bialskopodlaską Lokalna Grupą Działania oraz Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej, realizować będzie projekt współpracy pt. “WALK – wspólnie, aktywnie, lokalnie, kulinarnie”. Projekt ten polegać będzie na: szerokiej promocji regionu LGD Perły Mazowsza oraz aktywizacji lokalnej społeczności, poprzez stworzenie strony internetowej oraz informatora eksponujących lokalne produkty, a także zasoby turystyczne, przyrodnicze, kulturowe, oraz historyczne regionu. Powyższe założenie wpisuje się w strategię rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność dla obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza (LSR). Realizacja projektu promującego w szerokim zakresie atrakcje turystyczne z terenu wszystkich czterech gmin należących do LGD (Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna) oraz wytwórców miejscowych wyrobów przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego w regionie oraz sprzedaży lokalnych produktów bezpośrednio od producenta. Wpłynie na lepszy rozwój okolicznych gospodarstw biorących udział w operacji oraz poprawę jakości życia mieszkańców obszaru. Operacja w sposób zrównoważony przyczyni się do wzrostu atrakcyjności obszaru.