2017 rok

Informację dotyczące naborów wniosków z 2017 roku.

Nabór 1/2017 – Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców  obszaru LGD.
Lista operacji wybranych wyb 1 (1) wyb 1 (2)
Lista operacji niewybranych skanowanie0017
Lista rankingowa list ran 1 (1) list ran 1 (2)s
Lista operacji zgodnych z LSR zg 1 (2) zg 1 (1)
Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2017
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków NR1
załącznik nr 2 Kryteria1-1

Nabór 2/2017 – Budowa, modernizacja i remont placów zabaw
Lista operacji wybranych skanowanie0026
Lista rankingowa skanowanie0003
Lista operacji zgodnych z LSR skanowanie0027
Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2017
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków NR 2
załącznik nr 2 Kryteria1-2

Nabór 3/2017 – Tworzenie miejsc integracji i aktywizacji społecznej
Lista operacji wybranych skanowanie0009
Lista rankingowa skanowanie0004
Lista operacji zgodnych z LSR skanowanie0021 Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2017
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków NR 3
załącznik nr 2 Kryteria1-2

Nabór 4/2017 – Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej
Lista operacji wybranych skanowanie0010
Lista rankingowa skanowanie0005
Lista operacji zgodnych z LSR skanowanie0022 Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2017
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków NR 4
załącznik nr 2 Kryteria1-3

Nabór 5/2017 – Budowa lub modernizacja obiektów sportowo rekreacyjnych
Lista operacji wybranych skanowanie0011
Lista rankingowa skanowanie0006
Lista operacji zgodnych z LSR skanowanie0023 Ogłoszenie o naborze wniosków 5/2017
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków NR 5
załącznik nr 2 Kryteria1-4

Nabór 6/2017 – Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD
Lista operacji wybranych skanowanie0012
Lista rankingowa skanowanie0007
Lista operacji zgodnych z LSR skanowanie0024 Ogłoszenie o naborze wniosków 6/2017
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków NR 6
załącznik nr 2 Kryteria3.1

Nabór 7/2017 – Promocja lokalnych produktów turystycznych
Lista operacji wybranych skanowanie0013
Lista operacji niewybranych skanowanie0018
Lista rankingowa skanowanie0008
Lista operacji zgodnych z LSR skanowanie0025 Ogłoszenie o naborze wniosków 7/2017
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków NR 7
załącznik nr 2 Kryteria2-1

Nabór 8/2017 – Wspieranie budowy nowych i modernizacja istniejących obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz szlaków turystycznych, edukacyjnych i ścieżek rowerowych
Lista operacji wybranych skanowanie0014
Lista rankingowa list ran 8 (1) list ran 8 (2)
Lista operacji zgodnych z LSR zg 8 Ogłoszenie o naborze wniosków 8/2017
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków NR 8
załącznik nr 2 Kryteria2-3

Nabór 9/2017 – Rozwój rynków zbytu poprzez korzystanie ze szkoleń z zakresu przedsiębiorczości Ogłoszenie o naborze wniosków 9/2017
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków NR 9
załącznik nr 2 Kryteria3.3

Nabór 10/2017 – Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD zajmujących się produkcją produktu lokalnego.
Lista operacji wybranych skanowanie0015
Lista operacji niewybranych skanowanie0019
Lista rankingowa ran 10
Lista operacji zgodnych z LSR zg 10 Ogłoszenie o naborze wniosków 10/2017
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków NR 10
załącznik nr 2 Kryteria3.3

Nabór 11/2017 – Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie LGD zajmujących się produkcją produktu lokalnego.
Lista operacji wybranych skanowanie0016
Lista operacji niewybranych skanowanie0020
Lista rankingowa list ran 11 (1) list ran 11 (2)
Lista operacji zgodnych z LSR zg 11 (1) zg 11 (2) Ogłoszenie o naborze wniosków 11/2017
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków NR 11
załącznik nr 2 Kryteria3.3

——————————————————————————————————————–

Dokumenty wspólne:
Formularze wniosków: (tutaj)
Lokalna Strategia Rozwoju Kierowana przez Lokalną Społeczność dla LGD Perły Mazowsza (tutaj)
Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania (tutaj)
Regulamin Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania (tutaj)
Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00029-6933-UM0710026/16 –UMOWA ramowa
ANEKS NR 1 do umowy nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17. 05. 2016 r.aneksnr1 do umowy ramowej
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 r. PlanKomunikacji LGD Perły Mazowsza17-III.xlsx
Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza.Harmonogram naborów wniosków LGD Perly Mazowsza
Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (tutaj)
Karta weryfikacyjna operacji – karta oceny wstępnej (tutaj)
Karta oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (LSR) (tutaj)
Ankiety spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji (tutaj)
Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza. Harmonogram naborów wniosków LGD Perly Mazowsza