Spotkania Konsultacyjne z mieszkańcami obszaru LSR

Za nami spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania na lata 2023-2027. Na podstawie Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej ( PS WPR) w dniach 20-21 września 2022 roku, w czterech gminach członkowskich (Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów oraz Tarczyn), omówione zostały zakresy wsparcia beneficjentów, rolników, KGW, jednostek sektora finansów publicznych oraz mieszkańców. Nowy okres będzie skupiał się na działaniach oddolnych, odnawialnych zasobach biologicznych, zielonej gospodarce, agroturystyce, zagrodach edukacyjnych i innych. Dziękujemy uczestnikom za aktywność i zapraszamy na kolejne spotkania.

Jednocześnie przypominamy o wypełnieniu ankietyAnkieta

Prezentacja ze spotkańPrezentacja

Konsultacje społeczne

Szanowni mieszkańcy, informujemy że możecie państwo składać osobiście do biura Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania, ul. J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn, w godz. 8-16, swoje propozycję dot. kierunków rozwoju naszego LGD oraz propozycji planowanych operacji do realizacji w nadchodzącej perspektywie finansowej PROW 2023-2027.

Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które w najwyższym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców naszego obszaru. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i aktywność mieszkańców w realizacji projektów w latach 2016-2021 jesteśmy przekonani, że możemy po raz kolejny liczyć na Państwa pomysły i pomoc przy przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Na wasze pomysły i propozycję czekamy do 30 września 2022 r.

Badanie ankietowe na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania (LGD) obejmuje gminy: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Prażmów, Tarczyn. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże w zdiagnozowaniu największych potencjałów, zasobów, problemów i potrzeb na obszarze działania LGD.

LGD „Perły Mazowsza” przygotowuje diagnozę obszaru, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania LSR. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami rozwoju i potencjałami obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 30.09.2022 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia LGD „Perły Mazowsza”, adres: Juliana Stępkowskiego 17 (lokal nr 111), 05-555 Tarczyn. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.        

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA ANKIETY – KLIKNIJ TUTAJ


Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania rozpoczyna pracę nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin: Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna. Strategia będzie obejmowała lata 2023-2027.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza” serdecznie zaprasza mieszkańców, sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, KGW, samorządu terytorialnego oraz wszystkich zainteresowanych, na spotkania zorganizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania analizy obszaru LGD.

Spotkania odbędą się :

  • 20.09.2022 r. – Gmina Konstancin-Jeziorna – ul. Piaseczyńska 77, godz. 10:00, Sala posiedzeń rady miejskiej
  • 20.09.2022 r. – Gmina Góra Kalwaria – ul. 1 Maja 1, godz. 13:00, Sala ślubów w ratuszu miejskim
  • 21.09.2022 r. – Gmina Prażmów – ul. P. Czołchańskiego 1, godz. 10:00, Sala konferencyjna
  • 21.09.2022 r. – Gmina Tarczyn – ul. J. Stępkowskiego 17, godz. 13:00, Sala 106 GOK

W trakcie zebrania postaramy się wspólnie z Państwem omówić najważniejsze problemy i potrzeby dotyczące obszaru Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania oraz zastanowimy się w jaki sposób się z nimi zmierzyć. Naszym zamiarem jest budowa strategii z udziałem szerokiego grona mieszkańców i licznej reprezentacji podmiotów obszaru. Jednym ze sposobów tego udziału w budowie naszej wspólnej Lokalnej Strategii Rozwoju jest poznanie poglądów na temat problemów obszaru i kierunków zmian jakie powinny być wywołane realizacją strategii.

Jeżeli chcecie mieć Państwo  wpływ na co zostaną wydane nowe fundusze unijne za pośrednictwem LGD , jakie projekty chcecie z nami realizować, jakie są potrzeby na terenie Waszej Gminy to spotkanie jest właśnie dla Was.

Serdecznie Zapraszamy!!!