Artykuł – informacje o LSR

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania w związku z realizacją umowy ramowej dotyczącej perspektywy finansowej I.13.1 LEADER/ Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność na lata 2023-2027, zobligowana jest do realizacji harmonogramu planu komunikacji z lokalną społecznością, w związku z powyższym zamieszczamy artykuł zawierający materiały informacyjne o Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania oraz Lokalną Strategie Rozwoju.

Artykuł zawierający materiały informacyjne o LSR – Artykuł

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania – LSR

Harmonogram dyżurów – czerwiec

Szanowni państwo, zgodnie z harmonogramem realizacji planu komunikacji z lokalną społecznością na 2024 rok, Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania zobligowana jest, do pełnienia dyżurów w biurze oraz on-line. W związku z powyższym, przedstawiamy harmonogram dyżurów na najbliższy miesiąc (czerwiec):

Harmonogram dyżurów w biurze Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania – Harmonogram

W celu zapisania się na dyżur on-line, prosimy o kontakt mailowy pod adresem lgd@vp.pl, w zwrotnej wiadomości otrzymają państwo link dostępu do spotkania.

Harmonogram dyżurów on-line – Harmonogram

Materiały z konferencji z dnia 28 maja

Szanowni państwo, w załączeniu niniejszej wiadomości zamieszczamy materiały przedstawione na konferencji otwierającej realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność, z dnia 28 maja 2024 roku (wtorek).

Prezentacja z konferencji – pptx

Prezentacja z konferencji – pdf

Kryteria 1.1 Powstanie ogólnodostępnej infrastruktury publicznej – kryteria

Kryteria 1.2 Powstanie ogólnodostępnej infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnościami – kryteria

Kryteria 1.6 Zbudowanie oferty rozwoju, spędzania czasu wolnego i rekreacji dla mieszkańców LGD – podejmowanie działalności gospodarczej – kryteria

Kryteria 1.7 Zbudowanie oferty rozwoju, spędzania czasu wolnego i rekreacji dla mieszkańców LGD – rozwój działalności gospodarczej – kryteria

Kryteria wyboru operacji i grantobiorców – kryteria granty


Pozyskaliśmy dofinansowanie!!!

Miło jest nam poinformować, że Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania pozyskała dofinansowanie na realizację zadania “Tańce ludowe w edukacji przedszkolnej” w kwocie 10 000,00 pln.

Łączna kwota zadania, z wymaganym wkładem własnym to 11 200,00 pln.

W ramach realizacji zadania zakupionych zostanie m.in: 26 strojów ludowych, 6 gier stymulacyjnych oraz zorganizowany zostanie warsztat nauki tańca ludowego dla przedszkolaków.

“Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”.

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka