Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2023

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Termin składania wniosków: 12 października 2023 r. – 27 października 2023 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalnej Grupy Działania, ul. Juliana Stępkowskiego 17 lok. 111, 05 – 555 Tarczyn, w godzinach pracy biura.

Poniedziałek 8:00 – 16:00

Wtorek 8:00 – 17:00

Środa 8:00 – 16:00

Czwartek 8:00 – 16:00

Piątek 8:00 – 15:00

Zakres tematyczny naboru:

✅

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej oraz miejsc integracji i aktywizacji społecznej

Szczegóły dostępne tutaj

Konferencja “Nowa perspektywa, nowe możliwości”

Serdecznie zapraszamy na konferencję regionalną “Nowa perspektywa, nowe możliwości – #FEM 2021 – 2027”, w dniu 27 września 2023 roku, w godzinach 10:00 – 12:40, do Centrum Edukacyjno-Multimedialne w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55.

Konferencje regionalne od lat stanowią okazję do pokazania roli Funduszy Europejskich w rozwoju naszego województwa. Już 19 lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej, dzięki czemu mogliśmy zrealizować setki inwestycji w każdym subregionie. Zmieniła się jakość życia mieszkańców w obszarze m.in. transportu, edukacji, zdrowia, ekologii, a także dostępności. Przed mazowieckimi beneficjentami są teraz kolejne możliwości, jakie przyniósł Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. I to właśnie będzie temat przewodni konferencji regionalnych organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Na konferencjach będziemy mieli również okazję wysłuchać prezentacji Beneficjentów, którzy podzielą się swoimi sukcesami i doświadczeniami związanymi z wykorzystaniem środków unijnych.

Tego typu inicjatywy są wyśmienitą okazją dla lokalnych liderów, ekspertów, przedsiębiorców i społeczności lokalnej do nawiązania dialogu, omówienia ważnych kwestii związanych z rozwojem regionalnym i lokalnym oraz do zdobycia wiedzy na temat FEM 2021-2027, np. o aktualnych naborach, szkoleniach oraz promocji regionu.

Konferencje regionalne w ramach programu #FEM 2021-2027 to ważna platforma wymiany wiedzy i nawiązania współpracy dla lepszej przyszłości lokalnych społeczności. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem subregionów.

Będziecie mogli uczestniczyć w nich online. Zapraszamy na nasz profil na Facebooku – Fundusze Europejskie dla Mazowsza, YouTube – MJWPUTube oraz na stronę www.funduszedlamazowsza.eu.

Program konferencji – program

Konsultacje społeczne – LSR

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Obszaru Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalnej Grupy Działania na lata 2014-2020, zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, sołtysów, lokalnych leaderów, rolników, przedstawicieli instytucji publicznych o przekazanie swoich opinii oraz propozycji zmian.

Powyższy dokument, w wersji obowiązującej znajduje się w zakładce LEADER 2014-2020 -> dokumenty aktualne -> LSR

Swoje uwagi i opinie mogą państwo do nas zgłaszać do dnia 31 sierpnia 2023 r. (czwartek) :

  • osobiście w biurze Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania, 05-555 Tarczyn, ul. J. Stępkowskiego 17 lok. 111
  • telefonicznie: 22-715-79-54