Międzynarodowy projekt współpracy

Z radością informujemy, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w dniu 26.08.2021 r. nasze Stowarzyszenie podpisało umowę dotyczącą realizacji międzynarodowego projektu współpracy w zakresie promowania w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości obszaru czterech gmin objętych naszym działaniem (gm. Góra Kalwaria, Konstancin Jeziorna, Tarczyn, Prażmów) w ramach projektu zatytułowanego „Wspólnie-Aktywnie-Lokalnie-Kulinarnie – Walk”           

Działając w Partnerstwie z Bialskopodlaską Lokalną Grupą Działania, Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej oraz DEUTSCHLAND LEADER-Regionalmanagement Dübener Heide/ LAG Dübener Heide Sachsen zrealizujemy działania, których celem jest wzrost ruchu turystycznego związanego z promowaniem oraz rozwojem lokalnej przedsiębiorczości i producentów rolnych, a także zwiększeniem popularności obiektów rekreacyjnych umiejscowionych na obszarze objętym LSR z wykorzystaniem strony internetowej.  Planowane zadania do wykonania polegają głównie na wykonaniu serwisu internetowego oraz informatora.

Jest to projekt współpracy międzynarodowej, którego zakres tematyczny został wypracowany przez wszystkich partnerów i ostatecznie uregulowany umową partnerską. Realizacja nastąpi w 2022 roku.

Kwota dofinansowania dla naszego Stowarzyszenia to 22 706,00 zł

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o bieżącej działalności stowarzyszenia

Stowarzyszenie Perły Mazowsza funkcjonujące jako Lokalna Grupa Działania jest podmiotem, który realnie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Dbamy o zwiększanie ich atrakcyjności poprzez wsparcie inicjatyw społecznych i lokalnej przedsiębiorczości. Naszym zadaniem  jest również wspieranie samorządu terytorialnego poprzez przydzielanie środków finansowych między innymi na budowę dróg, infrastrukturę rekreacyjno-sportową czy wydarzenia społeczno-kulturalne. Nie zapominamy również o ochronie naszych perełek architektonicznych i lokalnych zabytków.

W ramach naszej działalności, pod koniec kwietnia ponownie ogłosiliśmy nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach których rozdysponowaliśmy środki finansowe w wyskości 2 123 285 zł

Ponadto:

– Przeprowadziliśmy szereg konsultacji telefonicznych;

– Zorganizowaliśmy szkolenia dla wnioskodawców w formie online dotyczące: składania wniosków i poprawnego wypełnienia dokumentacji naborowej. Omówiliśmy obowiązujące kryteria wyboru i oceny operacji, przedstawiliśmy obecnym obowiązujące przepisy prawne;

– Wsparliśmy ponownie walkę z Covid-19. Udało nam się po raz kolejny uzyskać dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, dzięki któremu przekazaliśmy ponad 1000 litrów płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni do 22 szkół podstawowych z gm. Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Tarczyn oraz Prażmów w ramach zadania „Ochrona zdrowia i poprawa bezpieczeństwa dzieci z terenu oddziaływania Stowarzyszenia Perły Mazowsza – etap II;

W dniu 16 czerwca 2021 r. podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przeprowadziliśmy wybory uzupełniające do zarządu. Nowym członkiem pełniącym funkcję wiceprezesa został p. Paweł Pobuta reprezentujący gminę Konstancin-Jeziornę.

Z radością chcielibyśmy także poinformować, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w dniu 26.08.2021 r. nasze Stowarzyszenie podpisało umowę dotyczącą realizacji międzynarodowego projektu współpracy „Wspólnie-Aktywnie-Lokalnie-Kulinarnie – Walk”. Działając w Partnerstwie z Bialskopodlaską Lokalną Grupą Działania, Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej oraz DEUTSCHLAND LEADER-Regionalmanagement Dübener Heide/ LAG Dübener Heide Sachsen zrealizujemy działania, których celem jest wzrost ruchu turystycznego związanego z promowaniem producentów rolnych i rozwojem lokalnej przedsiębiorczości, a także zwiększeniem popularności obiektów rekreacyjnych umiejscowionych na obszarze objętym LSR. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez budowę internetowego serwisu mapowego oraz wydanie informatora.

W kolejnych miesiącach w dalszym ciągu prowadzić będziemy doradztwo indywidualne oraz konsultacje społeczne. Będziemy procedować projekt współpracy, monitorować rozwój sytuacji w związku z przekazaną do Urzędu Marszałkowskiego dokumentacją związaną z zakończonym naborem. Będziemy również przygotowywać się do ogłoszenia kolejnych naborów wniosków dzięki dodatkowym środkom, które niebawem otrzymamy. Nasz budżet na poddziałanie 19.2 powiększy się o 1 660 000 zł a 35% tej sumy będzie przeznaczona na nabory dla osób chcących podjąć nową działalność gospodarczą.

Zapraszamy na bezpłatne wycieczki po gminie Konstancin-Jeziorna

W sierpniowe i wrześniowe weekendy zapraszamy na bezpłatne wycieczki z przewodnikiem po gminie Konstancin-Jeziorna. Tematyczne wycieczki piesze, rowerowe lub kajakiem ukazują walory kulturowe, historyczne i przyrodnicze jedynego uzdrowiska na Mazowszu.  Wycieczki piesze to: Szlakiem Stefana Żeromskiego i sławnych rodów, Szlakiem kolejki wilanowskiej, Z wizytą na Urzeczu, Artyści dawnego Konstancina, Filmowy Konstancin. Wycieczki rowerowe: Na ornitologicznym szlaku, Kapliczki, krzyże i przydrożne figurki, Obszary chronione i rezerwaty przyrody
Najciekawsze atrakcje i najpiękniejsze miejsca gminy pokażą m.in.: Elżbieta Rydel-Piskorska, Wojciech Guszkowski, Łukasz Maurycy Stanaszek, Grzegorz Łuniewski i Paweł Pstrokoński. Wycieczki adresowane są do mieszkańców gmin należących do Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza”, czyli: Konstancin-Jeziorna, Tarczyn, Góra Kalwaria i Prażmów.
Na wycieczki obowiązują wcześniejsze zapisy. Informacje www.konstancinjeziorna.pl oraz facebook.com/gminakonstancinjeziorna.