Walne Zebranie Członków!!!

Szanowni Państwo,

Zgodnie z §18 ust 3 pkt f  Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalnej Grupy Działania zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 w Sali 106 Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie (w przypadku braku quorum drugi termin wyznacza się na godz.  11:30).

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Obszaru Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalnej Grupy Działania na lata 2014-2020, zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, sołtysów, lokalnych leaderów, rolników, przedstawicieli instytucji publicznych o przekazanie swoich opinii oraz propozycji zmian.

W związku z trwającą pandemią związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 informujemy, iż konsultacje społeczne odbywać się będą drogą elektroniczną lub poprzez kontakt telefoniczny.

Termin zakończenia konsultacji: 11.06.2021 r., godz. 15.00Informacja

Drodzy Wnioskodawcy,

Przypominamy, że pełną dokumentację naborową należy złożyć do nas w 2 jednakowych egzemplarzach papierowych. Dodatkowo wniosek wraz z biznesplanem dołączyć należy na nośniku elektronicznym w wersji edytowalnej (*.docx lub *.xlsx) oraz *.pdf.Przekazywana przez Państwa dokumentacja powinna być spięta np. w skoroszyt/segregator, a załączniki ułożone wg kolejności podanej we wniosku.

Złożenie dokumentów będzie możliwe poprzez wejście do Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie od ulicy J. Stępkowskiego 17 (wejście główne).

W przypadku obsługi przez nas innego interesanta, prosimy o oczekiwanie na swoją kolej przed budynkiem.

Podczas składania wniosków prosimy pamiętać o:

Zachowaniu 2-metrowego odstępu
Posiadaniu obowiązkowego zakrycia nosa i ust