Szkolenie on-line 16 czerwca 2023 r.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla osób, które chcą wziąć udział w naborze:

2/2023 – Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD

Spotkanie zaplanowaliśmy na dzień 16 czerwca 2023 r. (wtorek), godz. 16.30 z wykorzystaniem aplikacji Skype.

✍️

Wszystkich chętnych, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu prosimy o zapisywanie się drogą mailową pod adresem lgd@vp.pl.

Przypominamy, że zgodnie z kryteriami ocen operacji, udział w szkoleniu oraz doradztwie indywidualnym jest punktowany.

Osoby które nie zgłosiły chęci udziału w szkoleniu a zdobędą dostęp do spotkania w inny sposób (np. zostanie im udostępniony link przez osoby trzecie) NIE UZYSKAJĄ PUNKTÓW ZA KRYTERIUM DOT. UDZIAŁU W SZKOLENIU!!!

Zachęcamy do zainstalowania aplikacji Skype, jednak na szkolenie można podłączyć się także bez potrzeby logowania (jako gość) z użyciem przeglądarki internetowej (zalecana przeglądarka: Chrome wersja 72 i wyższa – w innym przypadku funkcja udostępnienia pulpitu nie będzie dostępna).

❗

Zapraszamy także do skorzystania z konsultacji indywidualnych.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Termin składania wniosków: 19 czerwca 2023 r. – 30 czerwca 2023 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalnej Grupy Działania, ul. Juliana Stępkowskiego 17 lok. 111, 05 – 555 Tarczyn, w godz. 8.00 – 16.00.

Zakres tematyczny naboru:

✅

Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD

Szczegóły dostępne tutajKonsultacje społeczne LSR na lata 2023-2027 !

Szanowni mieszkańcy!!!

Trwają konsultacje społeczne założeń Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Stowarzyszenia LGD Perły Mazowsza na lata 2023-2027. Nasze Stowarzyszenie opracowuję nową Strategię, która będzie stanowiła podstawę do ogłaszania konkursów i wydatkowania środków w ramach nowego okresu programowania budżetu UE do roku 2027. Strategia LGD będzie finansowana z Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027.

W ramach przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie Perły Mazowsza ogłasza konsultacje społeczne, dotyczące jej kluczowych elementów oraz kształtu. Poniżej zamieszczono wersję LSR którą poddajemy pod proces konsultacji społecznych.

Lokalna Strategi Rozwoju -> LSR

Liczymy na państwa sugestie i uwagi, gdyż środki przeznaczone do wydatkowania na lata 2023 – 2027 mają za zadanie posłużyć lokalnej społeczności obszaru LGD Perły Mazowsza.

Uwagi mogą państwo składać: mailowo, telefonicznie lub osobiście w biurze Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupie Działania. Na państwa sugestię czekamy do 31 maja 2023 roku.

lgd@vp.pl
05-555 Tarczyn, ul. J.Stępkowskiego 17/111
22-715-79-54

Konsultacje społeczne – LSR

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Obszaru Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalnej Grupy Działania na lata 2014-2020, zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, sołtysów, lokalnych leaderów, rolników, przedstawicieli instytucji publicznych o przekazanie swoich opinii oraz propozycji zmian.

Powyższy dokument, w wersji obowiązującej znajduje się w zakładce LEADER 2014-2020 -> dokumenty aktualne -> LSR

Swoje uwagi i opinie mogą państwo do nas zgłaszać do dnia 9 maja 2023 r. (wtorek) :

  • osobiście w biurze Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania, 05-555 Tarczyn, ul. J. Stępkowskiego 17 lok. 111
  • telefonicznie: 22-715-79-54

  • mailowo: lgd@vp.pl