Raport z ewaluacji zewnętrznej

Szanowni państwo, zgodnie z wytyczną numer 10/1//2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 31 maja 2022 roku, Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania przedstawia raport z ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Obszaru Lokalnej Grupy Działania “Perły Mazowsza”.

Raport z ewaluacji zewnętrznej – raport

Fiszki projektowe nowej perspektywy 2023-2027!

Szanowni Państwo!

W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach.

Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, a także do przedstawiania swoich oczekiwań względem projektów wdrażanych za pośrednictwem LGD.

            Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 1) można składać do dnia 08.02.2023 r.w następujących formach:

  1. Drogą elektroniczną na adres e-mail: lgd@vp.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – LSR”.
  2. Drogą korespondencyjną na adres Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, 05-555 Tarczyn, ul. J. Stępkowskiego 17/111, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – LSR”.
  3. Bezpośrednio do Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania,  05-555 Tarczyn, ul. J. Stępkowskiego 17/111.w godzinach pracy biura 8-16.

            Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

            Zachęcamy do wypełnienia fiszek, ponieważ LSR jest tworzona oddolnie z udziałem lokalnej społeczności i Państwa głos ma wpływ na przedsięwzięcia, które zostaną zawarte w LSR. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do zaspokojenia zgłaszanych potrzeb oraz wykorzystania potencjałów obszaru Lokalnej Grupy Działania, na który składają się gminy Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Prażmów, Tarczyn.

Załącznik do pobrania:

  1. Fiszka projektowa.
  2. Fiszka projektowa – wersja edytowalna

Formularz fiszki projektowej można również otrzymać w biurze LGD.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 22-715-79-54

Badanie ankietowe na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Lokalna Grupa Działania „Perły Mazowsza” pragnie opracować Lokalną Strategię Rozwoju, która swoimi założeniami będzie odpowiadać potrzebom mieszkańców obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie planistycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 31.01.2023 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia LGD „Perły Mazowsza”, adres: Juliana Stępkowskiego 17 (lokal nr 111), 05-555 Tarczyn. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.        

Szkolenie on-line 10 stycznia 2023 r.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla osób, które chcą wziąć udział w naborze:

1/2023 – Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD

Spotkanie zaplanowaliśmy na dzień 10 stycznia 2023 r. (wtorek), godz. 16.30 z wykorzystaniem aplikacji Skype.

✍️

Wszystkich chętnych, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu prosimy o zapisywanie się drogą mailową pod adresem lgd@vp.pl.

Przypominamy, że zgodnie z kryteriami ocen operacji, udział w szkoleniu oraz doradztwie indywidualnym jest punktowany.

Zachęcamy do zainstalowania aplikacji Skype, jednak na szkolenie można podłączyć się także bez potrzeby logowania (jako gość) z użyciem przeglądarki internetowej (zalecana przeglądarka: Chrome wersja 72 i wyższa – w innym przypadku funkcja udostępnienia pulpitu nie będzie dostępna).

❗

Zapraszamy także do skorzystania z konsultacji indywidualnych.