Harmonogram dyżurów – lipiec

Szanowni państwo, zgodnie z harmonogramem realizacji planu komunikacji z lokalną społecznością na 2024 rok, Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania zobligowana jest, do pełnienia dyżurów w biurze oraz on-line. W związku z powyższym, przedstawiamy harmonogram dyżurów na najbliższy miesiąc (lipiec):

Harmonogram dyżurów w biurze Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania – Harmonogram

W celu zapisania się na dyżur on-line, prosimy o kontakt mailowy pod adresem lgd@vp.pl, w zwrotnej wiadomości otrzymają państwo link dostępu do spotkania.

Harmonogram dyżurów on-line – HarmonogramKonsultacje społeczne dot. LSR

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Obszaru Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalnej Grupy Działania na lata 2023-2027, zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, sołtysów, lokalnych leaderów, rolników, przedstawicieli instytucji publicznych o przekazanie swoich opinii oraz propozycji zmian.

Powyższy dokument, w wersji obowiązującej znajduje się w zakładce PS WPR 2023-2027 -> dokumenty aktualne -> LSR wraz z załącznikami

Lokalna Strategia Rozwoju PS WPR 2023-2027 – LSR

Swoje uwagi i opinie mogą państwo do nas zgłaszać do dnia 01 lipca 2023 r. (poniedziałek) :

  • osobiście w biurze Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania, 05-555 Tarczyn, ul. J. Stępkowskiego 17 lok. 111
  • telefonicznie: 22-715-79-54

  • mailowo: lgd@vp.pl


Aktualizacja LSR ma na celu doprecyzowania funduszy z jakich LGD i inne podmioty zamierzają skorzystać w nowej perspektywie finansowej Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej 2024-2029.

Swoje uwagi mogą państwo zgłaszać na formularzu uwag do LSR.

Formularz uwag do LSR – formularz

Artykuł – informacje o LSR

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania w związku z realizacją umowy ramowej dotyczącej perspektywy finansowej I.13.1 LEADER/ Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność na lata 2023-2027, zobligowana jest do realizacji harmonogramu planu komunikacji z lokalną społecznością, w związku z powyższym zamieszczamy artykuł zawierający materiały informacyjne o Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania oraz Lokalną Strategie Rozwoju.

Artykuł zawierający materiały informacyjne o LSR – Artykuł

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania – LSR

Harmonogram dyżurów – czerwiec

Szanowni państwo, zgodnie z harmonogramem realizacji planu komunikacji z lokalną społecznością na 2024 rok, Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania zobligowana jest, do pełnienia dyżurów w biurze oraz on-line. W związku z powyższym, przedstawiamy harmonogram dyżurów na najbliższy miesiąc (czerwiec):

Harmonogram dyżurów w biurze Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania – Harmonogram

W celu zapisania się na dyżur on-line, prosimy o kontakt mailowy pod adresem lgd@vp.pl, w zwrotnej wiadomości otrzymają państwo link dostępu do spotkania.

Harmonogram dyżurów on-line – Harmonogram

Materiały z konferencji z dnia 28 maja

Szanowni państwo, w załączeniu niniejszej wiadomości zamieszczamy materiały przedstawione na konferencji otwierającej realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność, z dnia 28 maja 2024 roku (wtorek).

Prezentacja z konferencji – pptx

Prezentacja z konferencji – pdf

Kryteria 1.1 Powstanie ogólnodostępnej infrastruktury publicznej – kryteria

Kryteria 1.2 Powstanie ogólnodostępnej infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnościami – kryteria

Kryteria 1.6 Zbudowanie oferty rozwoju, spędzania czasu wolnego i rekreacji dla mieszkańców LGD – podejmowanie działalności gospodarczej – kryteria

Kryteria 1.7 Zbudowanie oferty rozwoju, spędzania czasu wolnego i rekreacji dla mieszkańców LGD – rozwój działalności gospodarczej – kryteria

Kryteria wyboru operacji i grantobiorców – kryteria granty