Harmonogram dyżurów

Szanowni państwo, zgodnie z harmonogramem realizacji planu komunikacji z lokalną społecznością na 2024 rok, Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania zobligowana jest, do pełnienia dyżurów w biurze oraz on-line. W związku z powyższym, przedstawiamy harmonogram dyżurów na najbliższy miesiąc (maj):

Harmonogram dyżurów w biurze Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania – Harmonogram

W celu zapisania się na dyżur on-line, prosimy o kontakt mailowy pod adresem lgd@vp.pl, w zwrotnej wiadomości otrzymają państwo link dostępu do spotkania.

Harmonogram dyżurów on-line – Harmonogram

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD

Szanowni państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania zaprasza członków LGD Perły Mazowsza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w sali nr 106 Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie, przy ul. J. Stępkowskiego 17, w dniu 25 kwietnia 2024r. (czwartek) o godzinie 10:30 (w przypadku braku quorum drugi termin 11:00).

Proponowany porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie zebrania
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków
 4. Sprawozdanie kierownika biura z działalności Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania
 5. Głosowanie nad uchwałą nr WZC/1/2024 dot. przyjęcia aktualizacji Statutu Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania
 6. Głosowanie nad uchwałą nr WZC/2/2024 dot. przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania
 7. Głosowanie nad uchwałą nr WZC/3/2024 dot. przyjęcia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania
 8. Głosowanie nad uchwałą nr WZC/4/2024 dot. przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania
 9. Głosowanie nad uchwałą nr WZC/5/2024 dot. przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023r.
 10. Sprawy różne
 11. Zamknięcie zebrania