Międzynarodowy projekt współpracy

Z radością informujemy, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w dniu 26.08.2021 r. nasze Stowarzyszenie podpisało umowę dotyczącą realizacji międzynarodowego projektu współpracy w zakresie promowania w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości obszaru czterech gmin objętych naszym działaniem (gm. Góra Kalwaria, Konstancin Jeziorna, Tarczyn, Prażmów) w ramach projektu zatytułowanego „Wspólnie-Aktywnie-Lokalnie-Kulinarnie – Walk”           

Działając w Partnerstwie z Bialskopodlaską Lokalną Grupą Działania, Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej oraz DEUTSCHLAND LEADER-Regionalmanagement Dübener Heide/ LAG Dübener Heide Sachsen zrealizujemy działania, których celem jest wzrost ruchu turystycznego związanego z promowaniem oraz rozwojem lokalnej przedsiębiorczości i producentów rolnych, a także zwiększeniem popularności obiektów rekreacyjnych umiejscowionych na obszarze objętym LSR z wykorzystaniem strony internetowej.  Planowane zadania do wykonania polegają głównie na wykonaniu serwisu internetowego oraz informatora.

Jest to projekt współpracy międzynarodowej, którego zakres tematyczny został wypracowany przez wszystkich partnerów i ostatecznie uregulowany umową partnerską. Realizacja nastąpi w 2022 roku.

Kwota dofinansowania dla naszego Stowarzyszenia to 22 706,00 zł

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.