Szkolenie 10 października 2023 r.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla osób, które chcą wziąć udział w naborze:

3/2023 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej oraz miejsc integracji i aktywizacji społecznej.


Spotkanie zaplanowaliśmy na dzień 10 października 2023 r. (wtorek), godz. 11.00 w sali nr 106 Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie.

Wszystkich chętnych, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu serdecznie zapraszamy.

Przypominamy, że zgodnie z kryteriami oceny operacji, udział w szkoleniu oraz doradztwie indywidualnym jest punktowany.

Zapraszamy także do skorzystania z konsultacji indywidualnych.