Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2023

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Termin składania wniosków: 12 października 2023 r. – 27 października 2023 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalnej Grupy Działania, ul. Juliana Stępkowskiego 17 lok. 111, 05 – 555 Tarczyn, w godzinach pracy biura.

Poniedziałek 8:00 – 16:00

Wtorek 8:00 – 17:00

Środa 8:00 – 16:00

Czwartek 8:00 – 16:00

Piątek 8:00 – 15:00

Zakres tematyczny naboru:

✅

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej oraz miejsc integracji i aktywizacji społecznej

Szczegóły dostępne tutaj