Procedury wyboru i oceny

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 -2027 Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania – procedury

Opublikowano 2024-04-29

Karta oceny wniosku o wsparcie – załącznik nr 1

Opublikowano 2024-04-29

Deklaracja poufności i bezstronności członka Rady / Karta informacyjna Członka Rady – załącznik nr 2

Opublikowano 2024-04-29

Formularz rejestru interesów członków Rady LGD – załącznik nr 3

Opublikowano 2024-04-29

Wzór pisma P1 wzywającego go do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do wniosku o wsparcie – załącznik nr 4

Opublikowano 2024-04-29

Wzór pisma P2 do wnioskodawcy dotyczącego wyniku oceny operacji przez Radę – załącznik nr 5

Opublikowano 2024-04-29

Karta rozpatrzenia protestu – załącznik nr 6

Opublikowano 2024-04-29

Wzór pisma P3 do wnioskodawcy dotyczący wezwania do uzupełnienia złożonego protestu – załącznik nr 7

Opublikowano 2024-04-29

Wzór pisma P4 do wnioskodawcy dotyczącego pozostawienia złożonego protestu bez rozpatrzenia – załącznik nr 8

Opublikowano 2024-04-29

Wzór pisma P5 do wnioskodawcy dotyczącego ponownej oceny po proteście – załącznik nr 9

Opublikowano 2024-04-29

Karta zgodności operacji z Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej – załącznik nr 10

Opublikowano 2024-04-29