Procedury wyboru – granty

Procedura wyboru i oceny grantobiorców w Stowarzyszeniu Perły Mazowsza – Lokalnej Grupie Działania – procedury

Opublikowano 2024-04-29

Kryteria wyboru grantobiorców – załącznik nr 1

Opublikowano 2024-04-29

Karta oceny wniosku o powierzenie grantu – załącznik nr 2

Opublikowano 2024-04-29

Deklaracja poufności i bezstronności członka Rady / Formularz interesów członków Rady LGD – załącznik nr 3

Opublikowano 2024-04-29

Wniosek o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach wsparcia na wdrażanie LSR na lata 2023-2027 – załącznik nr 4

Opublikowano 2024-04-29

Wzór umowy powierzenia grantu na realizację operacji – załącznik nr 5

Opublikowano 2024-04-29

Sprawozdanie końcowe z realizacji powierzonego grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach komponentu „wsparcie na wdrażanie LSR” na lata 2023-2027 – załącznik nr 6

Opublikowano 2024-04-29

Karta weryfikacja spełniania warunków – załącznik nr 7

Opublikowano 2024-04-29