Kryteria oceny

Kryteria 1.1 Powstanie ogólnodostępnej infrastruktury publicznej – kryteria

Opublikowano 2024-04-29

Kryteria 1.2 Powstanie ogólnodostępnej infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnościami – kryteria

Opublikowano 2024-04-29

Kryteria 1.6 Zbudowanie oferty rozwoju, spędzania czasu wolnego i rekreacji dla mieszkańców LGD – podejmowanie działalności gospodarczej – kryteria

Opublikowano 2024-04-29

Kryteria 1.7 Zbudowanie oferty rozwoju, spędzania czasu wolnego i rekreacji dla mieszkańców LGD – rozwój działalności gospodarczej – kryteria

Opublikowano 2024-04-29

Kryteria wyboru operacji i grantobiorców – kryteria granty

Opublikowano 2024-04-29