Regulaminy

Regulamin pracy Rady – regulamin

Opublikowano 2024-04-29

——————————————————————————————————————–

Regulamin biura – regulamin

Opublikowano 2024-04-29

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD – załącznik nr 1

Opublikowano 2024-04-29

Czas pracy / Procedura naboru pracowników – załącznik nr 2

Opublikowano 2024-04-29

——————————————————————————————————————–

Regulamin Komisji Rewizyjnej – regulamin

Opublikowano 2024-04-29

——————————————————————————————————————–

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania – regulamin

Opublikowano 2024-04-29

——————————————————————————————————————–

Regulamin Zarządu – regulamin

Opublikowano 2024-04-29