Nabory wniosków 2017

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2017

Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców  obszaru LGD

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków NR 1

załącznik nr 2 Kryteria1-1

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2017

Budowa, modernizacja i remont placów zabaw

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków NR 2

załącznik nr 2 Kryteria1-2

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2017

Tworzenie miejsc integracji i aktywizacji społecznej

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków NR 3

załącznik nr 2 Kryteria1-2

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2017

Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków NR 4

załącznik nr 2 Kryteria1-3

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 5/2017

Budowa lub modernizacja obiektów sportowo rekreacyjnych

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków NR 5

załącznik nr 2 Kryteria1-4

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 6/2017

Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków NR 6

załącznik nr 2 Kryteria3.1

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 7/2017

Promocja lokalnych produktów turystycznych

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków NR 7

załącznik nr 2 Kryteria2-1

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 8/2017

Wspieranie budowy nowych i modernizacja istniejących obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz szlaków turystycznych, edukacyjnych i ścieżek rowerowych

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków NR 8

załącznik nr 2 Kryteria2-3

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 9/2017

Rozwój rynków zbytu poprzez korzystanie ze szkoleń z zakresu przedsiębiorczości

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków NR 9

załącznik nr 2 Kryteria3.3

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 10/2017

Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD zajmujących się produkcją produktu lokalnego.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków NR 10

załącznik nr 2 Kryteria3.3

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 11/2017

Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie LGD zajmujących się produkcją produktu lokalnego.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków NR 11

załącznik nr 2 Kryteria3.3

 

Wspólne załączniki dla powyższych naborów:

Formularze wniosków: (tutaj)

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowana przez Lokalną Społeczność dla LGD Perły Mazowsza (tutaj)

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania (tutaj)

Regulamin Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania (tutaj)

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00029-6933-UM0710026/16 –UMOWA ramowa

ANEKS NR 1 do umowy nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17. 05. 2016 r. aneksnr1 do umowy ramowej

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 r. PlanKomunikacji LGD Perły Mazowsza17-III.xlsx

Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza. Harmonogram naborów wniosków LGD Perly Mazowsza

Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (tutaj)

Karta weryfikacyjna operacji – karta oceny wstępnej (tutaj)

Karta oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (LSR) (tutaj)

Ankiety spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji (tutaj)