Ankieta – poziom satysfakcji mieszkańców

Szanowni Państwo.

Nasze Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, w ramach ewaluacji zewnętrznej, przeprowadza monitoringowe badania ankietowe na temat jakości funkcjonowania biura, całego stowarzyszenia oraz procesu stopnia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru gmin: Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna.

Wyniki ankiet posłużą poprawie funkcjonowania naszej organizacji w nowej perspektywie finansowej, a Państwa odpowiedzi są anonimowe.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów, prosimy o kontakt telefoniczny 22-715-79-54 lub mailowy lgd@vp.pl

Ankietę rozpoczynamy, uruchamiając poniższy link

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=f7085338&&b=a1b86271b&&c=d837ee94

Z poważaniem,

Biuro Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania

Zapraszamy do badania!