Ogłoszenie o naborze wniosków

Nabory wniosków w drugim półroczu 2018 r o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza.

Nabór wniosków 3 września – 17 września 2018 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2018

Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze NR 1-2018

załącznik nr 2 Kryteria 3.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE LGD PERŁY MAZOWSZA, PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ LUB OPARTYCH NA LOKALNYCH PRODUKTACH.

Karta zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (wypełnia wnioskodawca)3-1

Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych(wypełnia wnioskodawca)- (KLAUZULA INFORMACYJNA – przt. dan.)

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2018

Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie LGD.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze NR 2-2018

załącznik nr 2 Kryteria 3.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE LGD PERŁY MAZOWSZA, PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ LUB OPARTYCH NA LOKALNYCH PRODUKTACH.

Karta zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (wypełnia wnioskodawca)3-1

Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wypełnia wnioskodawca)- (KLAUZULA INFORMACYJNA – przt. dan.)

 

Wspólne załączniki dla powyższych naborów:

Formularze wniosków: (tutaj)

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowana przez Lokalną Społeczność dla LGD Perły Mazowsza (LSR Perly Mazowsza)

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania (Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR)

Regulamin Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania (Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Perły Mazowsza)

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00029-6933-UM0710026/16 –UMOWA ramowa

ANEKS NR 1 do umowy nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17. 05. 2016 r. aneks nr1 do umowy ramowej

ANEKS NR 2 do umowy ramowej nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17. 05. 2016 r. aneks nr2 do umowy ramowej

ANEKS NR 3 do umowy nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17. 05. 2016 r aneksnr3-1 aneksnr3-2

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 r. Plan komunikacji

Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza. Harmonogram naborów wniosków

Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju (Karta zgodności operacji z LSR)

Karta oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (Karta zgodności operacji z PROW)