Zakres tematyczny planowanego naboru wniosków w ramach PROW

W związku z planowanym naborem wniosków w ramach PROW, Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, przedstawia zakres tematyczny naborów, wraz z pulą dostępnych środków.

Nabory - zakres tematyczny