Wizyta litewskiej delegacji

Przedstawiciele gminy Tarczyn i LGD „Perły Mazowsza”, na czele z burmistrz Barbarą Galicz i Prezesem Janem Dębskim, gościli na początku czerwca członków litewskiej Lokalnej Grupy Działania RASEINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Litwini odwiedzili gminę Tarczyn w ramach wizyty studyjnej odbywanej po najciekawszych rejonach Polski. Celem ich podróży było poznanie historii zwiedzanych terenów, ale też przyjrzenie się z bliska projektom zrealizowanym z wykorzystaniem środków UE, w szczególności w ramach Osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Litewscy goście zapoznali się ze specyfiką i wieloma walorami tutejszych obszarów, jak również zobaczyli na własne oczy szereg konkretnych przykładów wykorzystania środków unijnych na naszym terenie, m.in. nowo wybudowany tarczyński Gminny Ośrodek Kultury, miejscowy plac targowy, zespoły boisk „Orlik” w Tarczynie i Pamiątce, a także zrewitalizowany zabytkowy kościół w Rembertowie.

Spotkanie było bardzo udane. Nasi goście przekonali się, z jak dużym pożytkiem dla mieszkańców pozyskane i zainwestowane zostały środki z funduszy unijnych, przede wszystkim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW). Podczas spotkania mieliśmy okazję wymienić się ważnymi spostrzeżeniami i trafnymi uwagami, dotyczącymi podejmowanych przez stronę polską i litewską prorozwojowych działań.