Zagrali po europejsku!

europerly 2015 (2)Turniej piłki nożnej EURO PERŁY 2015 odbył się 19 czerwca 2015 r. pod honorowym patronatem Burmistrzów Tarczyna, Góry Kalwarii, Konstancina-Jeziornej i Wójta Prażmowa. W sportowej rywalizacji pełnej piłkarskiego kunsztu najlepsza okazała się drużyna Szkoły Podstawowej w Tarczynie.

W zawodach wzięły udział reprezentacje szkół podstawowych z obszaru gmin: Tarczyn, Prażmów, Konstancin Jeziorna i Góra Kalwaria. W całodziennych zmaganiach wystartowało łącznie siedem drużyn.

Piłkarze i piłkarki

Uczestnicy turnieju otrzymali medale, koszulki i dyplomy, jak również nagrody za zajęcie miejsc 1-3 oraz dla wyróżniających się zawodników i trenerów. Organizatorzy turnieju zapewnili uczestnikom w trakcie turnieju: wyżywienie, napoje, ubezpieczenie oraz opiekę medyczną.

W wydarzeniu uczestniczyli: zawodnicy i zawodniczki (uczniowie), trenerzy, przedstawiciele władz samorządowych, członkowie i pracownicy LGD oraz inni zaproszeni goście. Impreza była też znakomitą okazją do integracji mieszkańców z obszaru LGD oraz zespołowego współdziałania i rywalizacji zgodnie z zasadami fair play.

Integracja, współpraca, rozwój

Celami turnieju sportowego EUROPERŁY 2015 zorganizowanego przez LGD Perły Mazowsza były: integracja mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) poprzez sport, promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i działalności LGD Perły Mazowsza, kreowanie pozytywnego wizerunku regionu, rozwój współpracy pomiędzy podmiotami z terenu objętego LSR, popularyzacja wdrażania LSR i wzmocnienie skuteczności działań LGD.