Ogłoszenie o bieżącej działalności Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania

logo_pasek

OGŁOSZENIE O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PERŁY MAZOWSZA – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

W roku 2020, Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, planuje przeprowadzić nabory wniosków na następujące zakresy tematyczne:

2.1.1 Rozwój niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej.

2.2.1 Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LGD.

3.1.1 Wsparcie dla tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD .

Ponadto w planach jest przeprowadzenie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, dotyczących zasad przyznawania pomocy, omówienia kryteriów oceny wniosków oraz etapów oceny wniosków, a także przedstawienie zasad prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu. Spotkania jak co roku, zostaną przeprowadzone w każdej z gmin tworzących Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalną Grupę Działania przed naborem wniosków.

Przeprowadzone zostaną spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, dotyczące proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wypracowanie wniosków i proponowanych usprawnień, które w znacznym stopniu poprawią komunikacje między biurem LGD a mieszkańcami.

Dystrybucja biuletynu informującego o bieżącej działalności LGD i harmonogramie naborów wniosków.

Zorganizowanie Gali Lokalnej Przedsiębiorczości, na której wręczone zostaną statuetki w kategorii: perła kultury, perła przedsiębiorczości oraz perła sportu i turystyki. Po gali zaprezentowane zostaną produkty lokalne, pochodzące od lokalnych producentów. Spotkanie ma na celu poszukiwanie nowych rozwiązań pozwalających na lepsze funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz wymianę poglądów.

W bieżącym roku, Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania planuje również realizacje projektu współpracy, pt. „WALK – wspólnie, aktywnie, lokalnie, kulinarnie”, polegającego na wytyczeniu w każdej z gmin tworzących LGD, dwóch pętli do nordic walkingu oraz profesjonalne przeszkolenie z zakresu prawidłowego wykonywania ćwiczeń.