NABORY 2020

W związku z zaistniałą sytuacją w naszym kraju związaną z pandemią koronawirusa, określenie terminu naborów w chwili obecnej nie jest możliwy. Niemniej jednak już dziś wiemy, jakich przedsięwzięć będą one dotyczyły. Z chwilą, z którą przeprowadzenie naborów będzie tylko możliwe, ogłosimy je na poniższe działania:

📌 Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD
📌 Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LGD
📌 Rozwój niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej
___________________________________________________________________________

Z myślą o tych wnioskodawcach, którzy wzięli udział w sierpniowych naborach 2019 r., ale ze względu na problemy z dokumentacją techniczną nie zdążyli uzyskać wszelkich pozwoleń w wyznaczonym terminie, dodatkowo chcielibyśmy ogłosić nabory na:

📍 Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD
📍 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej lub rekreacyjnej oraz miejsc integracji i aktywizacji społecznej
📍 Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej
____________________________________________________________________________

‼️ Zachęcamy już dziś do rozpoczęcia przygotowań i kompletowania niezbędnej dokumentacji.
👥Wszelkich szczegółowych informacji w chwili obecnej udzielamy telefonicznie ☎️22 715 79 54 lub mailowo 📧lgd@vp.pl