Informacja o rozpoczętych konsultacjach społecznych

logo_pasek

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania informuje, że od dnia 24 stycznia 2020 roku, rozpoczyna się proces konsultacji społecznych dotyczący:

– projektu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Perły Mazowsza”,

– projektu zmian „Kryteriów wyboru i oceny operacji”

Proces konsultacji będzie trwał w terminie 24.01.2020 r. – 14.02.2020 r. w godz. 8:00-16:00

Wnioski, uwagi czy postulaty prosimy przesyłać na adres e-mail: lgd@vp.pl, pocztą na adres Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, 05 – 555 Tarczyn, ul. Juliana Stępkowskiego 17, lok. 111,
bądź złożyć osobiście.

Zapraszamy Państwa również na spotkanie konsultacyjne, w dniu 7 lutego 2020 r. (piątek), o godz. 14:00, w siedzibie biura LGD, Tarczyn, ul. Juliana Stępkowskiego 17, lok. 111. Podczas spotkania będzie możliwość zapoznania się z proponowanymi zmianami w LSR i przedstawienia swoich opinii w tym zakresie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD, JST, przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, osoby fizyczne, nieaktywne zawodowo oraz przedsiębiorców do zgłaszania uwag i sugestii odnośnie zmian w  Lokalnej Strategii Rozwoju.

plakat_konsultacje