Informacja dot. wyników naborów wniosków nr 4/2019 oraz 5/2019

Nabór nr 4/2019 – Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD.

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju – Lista operacji zgodnych z LSR – nabór 4/2019

Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia – Lista operacji wybranych – nabór nr 4/2019

Lista rankingowa – Lista rankingowa – nabór nr 4/2019


Nabór nr 5/2019 – Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie LGD.

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju – Lista operacji zgodnych z LSR – nabór nr 5/2019

Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia – Lista operacji wybranych – nabór nr 5/2019

Lista rankingowa – Lista rankingowa – nabór nr 5/2019


Dokumenty wspólne:

Protokół z posiedzenia członków Rady Stowarzyszenia “Perły Mazowsza” – Lokalna Grupa Działania z dn. 06 grudnia 2019 r. – Protokół