Informacja o bieżącej działalności stowarzyszenia

Stowarzyszenie Perły Mazowsza funkcjonujące jako Lokalna Grupa Działania jest podmiotem, który realnie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Dbamy o zwiększanie ich atrakcyjności poprzez wsparcie inicjatyw społecznych i lokalnej przedsiębiorczości. Naszym zadaniem  jest również wspieranie samorządu terytorialnego poprzez przydzielanie środków finansowych między innymi na budowę dróg, infrastrukturę rekreacyjno-sportową czy wydarzenia społeczno-kulturalne. Nie zapominamy również o ochronie naszych perełek architektonicznych i lokalnych zabytków.

W ramach naszej działalności, pod koniec kwietnia ponownie ogłosiliśmy nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach których rozdysponowaliśmy środki finansowe w wyskości 2 123 285 zł

Ponadto:

– Przeprowadziliśmy szereg konsultacji telefonicznych;

– Zorganizowaliśmy szkolenia dla wnioskodawców w formie online dotyczące: składania wniosków i poprawnego wypełnienia dokumentacji naborowej. Omówiliśmy obowiązujące kryteria wyboru i oceny operacji, przedstawiliśmy obecnym obowiązujące przepisy prawne;

– Wsparliśmy ponownie walkę z Covid-19. Udało nam się po raz kolejny uzyskać dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, dzięki któremu przekazaliśmy ponad 1000 litrów płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni do 22 szkół podstawowych z gm. Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Tarczyn oraz Prażmów w ramach zadania „Ochrona zdrowia i poprawa bezpieczeństwa dzieci z terenu oddziaływania Stowarzyszenia Perły Mazowsza – etap II;

W dniu 16 czerwca 2021 r. podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przeprowadziliśmy wybory uzupełniające do zarządu. Nowym członkiem pełniącym funkcję wiceprezesa został p. Paweł Pobuta reprezentujący gminę Konstancin-Jeziornę.

Z radością chcielibyśmy także poinformować, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w dniu 26.08.2021 r. nasze Stowarzyszenie podpisało umowę dotyczącą realizacji międzynarodowego projektu współpracy „Wspólnie-Aktywnie-Lokalnie-Kulinarnie – Walk”. Działając w Partnerstwie z Bialskopodlaską Lokalną Grupą Działania, Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej oraz DEUTSCHLAND LEADER-Regionalmanagement Dübener Heide/ LAG Dübener Heide Sachsen zrealizujemy działania, których celem jest wzrost ruchu turystycznego związanego z promowaniem producentów rolnych i rozwojem lokalnej przedsiębiorczości, a także zwiększeniem popularności obiektów rekreacyjnych umiejscowionych na obszarze objętym LSR. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez budowę internetowego serwisu mapowego oraz wydanie informatora.

W kolejnych miesiącach w dalszym ciągu prowadzić będziemy doradztwo indywidualne oraz konsultacje społeczne. Będziemy procedować projekt współpracy, monitorować rozwój sytuacji w związku z przekazaną do Urzędu Marszałkowskiego dokumentacją związaną z zakończonym naborem. Będziemy również przygotowywać się do ogłoszenia kolejnych naborów wniosków dzięki dodatkowym środkom, które niebawem otrzymamy. Nasz budżet na poddziałanie 19.2 powiększy się o 1 660 000 zł a 35% tej sumy będzie przeznaczona na nabory dla osób chcących podjąć nową działalność gospodarczą.