Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Obszaru Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalnej Grupy Działania na lata 2014-2020 oraz karty oceny i wyboru operacji, zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, sołtysów, lokalnych leaderów, rolników, przedstawicieli instytucji publicznych o przekazanie swoich opinii oraz propozycji zmian.

Powyższe dokumenty, w wersji obowiązującej znajdują się w zakładce LEADER 2014-2020 -> dokumenty aktualne -> LSR oraz Kryteria wyboru operacji

Swoje uwagi i opinie, mogą państwo do nas zgłaszać:

  • osobiście w biurze Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania, 05-555 Tarczyn, ul. J. Stępkowskiego 17 lok. 111
  • telefonicznie: 22-715-79-54

  • mailowo: lgd@vp.pl

Termin zakończenia konsultacji: 04 listopada 2022 roku.