Projekt współpracy WALK

Operacja pn.: Wspólnie-Aktywnie-Lokalnie-Kulinarnie – WALK

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalną Grupę Działania

Celem operacji jest wzrost ruchu turystycznego związanego z promowaniem oraz rozwojem lokalnej przedsiębiorczości i producentów rolnych,
a także zwiększeniem popularności obiektów rekreacyjnych umiejscowionych na obszarze objętym LSR z wykorzystaniem strony internetowej.

Z radością zapraszamy do odwiedzin strony internetowej pod adresem www.perlymazowsza-mapa.pl stworzonej przez nasze Stowarzyszenie w ramach projektu współpracy
o nazwie „Wspólnie-Aktywnie-Lokalnie-Kulinarnie – Walk”.

Internetowy serwis mapowy, jak również wydany informator eksponują m.in.:

  • miejsca związane z kreatywnym bądź aktywnym spędzaniem czasu,
  • elementy związane z prowadzeniem zdrowego trybu życia, tj. m.in. siłownie plenerowe, szlaki rowerowe,                                                                                                            
  • atrakcje turystyczne, przyrodnicze, kulturowe i historyczne.

Chcemy promować lokalną przedsiębiorczość, dlatego też zachęcamy do kontaktu z nami miejscowe gospodarstwa prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, rzemieślników oferujących dzieła własnych rąk oraz punkty gastronomiczne mające w swoim menu potrawy przygotowane z lokalnych produktów.

Dołączcie do nas!

Udział w projekcie nie wiąże się z żadnymi kosztami, jest w 100% bezpłatny