Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Termin składania wniosków: 19 czerwca 2023 r. – 30 czerwca 2023 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalnej Grupy Działania, ul. Juliana Stępkowskiego 17 lok. 111, 05 – 555 Tarczyn, w godz. 8.00 – 16.00.

Zakres tematyczny naboru:

✅

Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD

Szczegóły dostępne tutaj