Ogłoszenie o bieżącej działalności

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania jest podmiotem przyczyniającym się, do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na terenie czterech gmin: Konstancina-Jeziorny, Góry Kalwarii, Tarczyna i Prażmowa.  Naszym zadaniem jest wspieranie samorządu terytorialnego poprzez przydzielanie środków finansowych między innymi na: budowę dróg, infrastrukturę rekreacyjno-sportową, wydarzenia społeczno-kulturalne, czy lokalne zabytki. Dbamy również
o  wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. 

W połowie stycznia 2022 roku przekazaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego dokumentację dotyczącą naborów przeprowadzonych w terminie 22.11-06.12.2021. Cieszymy się, że nasze nabory wciąż cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.

W marcu, po trudnym czasie związanym z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz lockdownem odbyła się uroczysta Gala Pereł Mazowsza, będąca zwieńczeniem kolejnej – już szóstej edycji Konkursu Perły Mazowsza organizowanego przez nasze Stowarzyszenie, „Przegląd Piaseczyński” oraz lokalne samorządy. Konkurs integruje lokalną społeczność i przedsiębiorców, wyróżnia firmy, wydarzenia i sportowców w kategoriach: przedsiębiorczość, kultura oraz sport i turystyka. Na zwycięzców zawsze czekają statuetki i nagrody.

W lipcu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego podpisaliśmy umowę na wsparcie przygotowawcze. Otrzymane dofinansowanie, zostało przyznane na opracowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, która obejmować będzie zakres działań LGD na rzecz samorządów, przedsiębiorców, mieszkańców i organizacji pozarządowych by rozwijać nasz obszar.

We wrześniu przeprowadziliśmy konsultacje społeczne w każdym z urzędów naszych stowarzyszonych gmin, dotyczące budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Wsłuchiwaliśmy się w głosy mieszkańców, aby przeprowadzić analizę potrzeb naszego regionu. Wzięliśmy udział w konferencji w miejscowości Białobrzegi k. Płocka na której omówiono główne założenia opracowania LSR na nowy okres programowania oraz zostały podpisane umowy na nowy okres programowania dotyczące wsparcia przygotowawczego.

W chwili obecnej, jesteśmy na etapie rozliczeń dwóch projektów współpracy. W ramach pierwszego, międzynarodowego projektu pn.: „Wspólnie-Aktywnie-Lokalnie-Kulinarnie – Walk” przeprowadziliśmy działania w partnerstwie z Bialskopodlaską Lokalną Grupą Działania, Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej oraz DEUTSCHLAND LEADER-Regionalmanagement Dübener Heide/LAG Dübener Heide Sachsen. Nasze zadanie polegało na stworzeniu serwisu internetowego oraz wydaniu informatora promujących obszar czterech naszych stowarzyszonych gmin, a także zamieszczeniu ogłoszeń w prasie. Celem operacji był wzrost ruchu turystycznego związanego z promowaniem:

-lokalnej przedsiębiorczości,

-lokalnych gospodarstw i wytwarzanych przez nie produktów,

-miejscowych rzemieślników oferujących dzieła własnych rąk,

-punktów gastronomicznych mających w swoim menu potrawy przygotowane
z lokalnych produktów,

-miejsc związanych z kreatywnym bądź aktywnym spędzaniem czasu, w tym elementów związanych z prowadzeniem zdrowego trybu życia, tj. m.in. siłowni plenerowych, szlaków rowerowych,

-atrakcji turystycznych, przyrodniczych, kulturowych oraz historycznych.

Nasz mapowy serwis internetowy już działa. Zapraszamy Państwa do jego odwiedzin. Adres znajduje się pod linkiem:  https://perlymazowsza-mapa.pl/.

Drugi projekt współpracy pn.: „MiT – Muzycznie i Turystycznie”, tym razem międzyterytorialny, przeprowadziliśmy z Lokalną Grupą Działania „Źródło” z Wielkopolski. Celem tego projektu, była poprawa atrakcyjności obszaru LGD poprzez promocję produktów lokalnych, zasobów przyrodniczych, historycznych, turystycznych i kulturowych. W ramach przedsięwzięcia każda LGD zrealizowała wizytę studyjną na terenie partnera promującą walory turystyczne i produkty lokalne poprzez zaprezentowanie regionalnych kuchni oraz zorganizowanie wycieczek. Celem LGD „Źródło” było również przedstawienie trzech zespołów podczas koncertu w Konstancińskim Domu Kultury „Hugonówka”: „Bel Canto” z Dopiewa, Kapela Dudziarska „Koźlary” ze Stęszewa oraz zespół kameralny „Amici Canti” z Buku. Oprócz zorganizowania koncertu nasz partner wydał  publikację interaktywną promującą przyrodę LGD „Źródło” oraz płytę, na której można posłuchać trzech wymienionych zespołów.

Nasze Stowarzyszenie, pozyskało środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w ramach konkursu dotyczącego realizacji zadania publicznego w obszarze Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Cel projektu to zapobieganie bezdomności i zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się psów i kotów na obszarze działania Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania, poprzez sfinansowanie zabiegów kastracji, sterylizacji i chipowania tych zwierząt. Oprócz sfinansowania zabiegów, przeprowadziliśmy akcję promocyjno-informującą zwiększającą świadomość mieszkańców na temat prawidłowej opieki nad zwierzętami. Promocja projektu, została przeprowadzona poprzez: rozlokowanie plakatów na całym obszarze 4 ww. gmin, media społecznościowe i stronę internetową Stowarzyszenia oraz gmin członkowskich.

W roku 2022 odbyły się trzy posiedzenia Zarządu, dwa posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków oraz czternaście posiedzeń Rady. Zaktualizowane zostały  następujące dokumenty:

  • LSR
  • Harmonogram planowanych naborów,
  • Harmonogram realizacji planu komunikacji z lokalną społecznością na rok 2023,
  • Procedury oceny i wyboru operacji,
  • Regulamin Rady,
  • Karta Zgodności z PROW,
  • Deklaracja Bezstronności,
  • Karta przekazania dokumentacji naborowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
  • Kryteria 3.1. dotyczące podejmowania działalności gospodarczej,
  • Karta zgodności 3.1 dotycząca podejmowania działalności gospodarczej.

 

Ponadto jako Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania:

->przeprowadziliśmy szereg konsultacji telefonicznych,

->odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Udział w nim, oprócz pracowników biura, wzięli również członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele sektora gospodarczego, samorządowego, rolnicy oraz mieszkańcy obszaru LGD Perły Mazowsza. Warsztat przeprowadzony został przez pracownika biura. W trakcie warsztatu, w toku dyskusji, wypracowane zostały wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Wszystkie pomysły i wnioski będą sukcesywnie wdrażane,

->zmienił się skład osobowy pracowników Stowarzyszenia – kierownik biura.

Wciąż oczekujemy na możliwość uczestnictwa w konkursie dotyczącym wyboru LSR na nowy okres programowania. Mamy nadzieję, że będziemy mogli realizować działania w kolejnej perspektywie. Chcemy w dalszym ciągu przyczyniać się do rozwoju naszego obszaru.